XXV Spotkanie Ossolińskie

11 czerwca br. dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Adolf Juzwenko i dyrektor Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka Myrosław Romaniuk zapraszają na XXV Spotkanie Ossolińskie pt. „Społeczeństwo Obywatelskie”.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00, w gmachu głównym Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka (przy ul. Stefanyka, 2), w czytelni nr 1 im. Tatiany i Omeliana Antonowiczów.

Tym razem przed Państwem wystąpi prof. Andrzej S. Zoll, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993 – 1997 oraz Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000 – 2006.

Spotkania Ossolińskie odbywają się pod patronatem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Andrzej Stanisław Zoll urodził się 27 maja 1942 r. W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1973 r. obronił habilitację. W 1988 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1991 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego. Zawodowo związany z UJ, pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego. Jest autorem 3 monoggafii i ponad 150 innych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa.

Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”. W 1989 r. brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny „Solidarności”. W 1989 r. został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W 1990 r. jako sędzia TK był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich. W latach 1991 – 1993 przewodniczył PKW, działającej jako stały organ wyborczy.

19 listopada 1993 r. został wybrany na stanowisko prezesa TK, które zajmował do 1997 r. W latach 1998 – 2000 był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 30 czerwca 2000 r. do 15 lutego 2006 r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i European Art. Science Academy w Salzburgu. Jest czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz polskiego PEN-Clubu.

Andrzej S. Zoll jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Moguncji i Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X