Wszystkich Świętych na Cmentarzu Łyczakowskim

We Lwowie po raz 14. odbyła się akcja „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” zorganizowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

1 listopada zapłonęło ponad 20 tys. zniczy, zakupionych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W tym dniu na słynną lwowską nekropolię przybył wiceminister Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak.

Od rana na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich wolontariusze z polskich organizacji, młodzież z polskich szkół oraz wszyscy chętni Polacy tradycyjnie rozpoczęli zapalać znicze nie tylko na grobach bardziej lub mniej odwiedzanych, ale i na opuszczonych, niezależnie od narodowości osób w nich pochowanych.

Podobnie jak w latach poprzednich, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prezesi polskich organizacji, dyrektorzy szkół polskich, harcerze lwowscy składali wiązanki kwiatów oraz zapalali światełka pamięci. Wraz z przewodnikiem Teresą Adamską pochód tym razem wyruszył nieco inną trasą. W związku z przypadającą w tym roku rocznicą 200-lecia Ossolineum delegacja uczciła pamięć czterech dyrektorów Biblioteki Ossolińskich – Augusta Bielowskiego, Wojciecha Kętrzyńskiego, Mieczysława Gębarowicza i symboliczny grób Ludwika Bernackiego. Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki złożono kwiaty przy grobach weteranów insurekcji Kościuszkowskiej Antoniego Pióreckiego i Franciszka Zaremby. Zapalono światełko pamięci przy grobie prof. Edmunda Faustyna Biernackiego, wybitnego lekarza-patologa, odkrywcy OB, w związku ze 150. rocznicą powstania Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wieńce złożono także m.in. przy grobowcach kompozytora Stanisława Niewiadomskiego, aktorki Anny Gostyńskiej, autora historii literatury polskiej Piotra Chmielowskiego, prezydenta Lwowa Tadeusza Rutowskiego, rodziców słynnych sportowców Kucharów, Janusza Witwickiego – twórcy przedwojennej plastycznej panoramy Lwowa. Światełko pamięci zapalono również na grobowcach Polaków, którzy zostali we Lwowie po II wojnie światowej i nigdy nie opuścili tego miasta, dzięki którym polskość i tradycje lwowskie były zachowane w tym mieście, m.in.: prof. Mieczysława Gębarowicza, ks. Henryka Mosinga – lekarza, epidemiologa, architekta Piotra Tarnawieckiego oraz jego córki, zmarłej w tym roku prof. lwowskiego konserwatorium Marii Tarnawieckiej.

Na Cmentarzu Orląt była koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. W uroczystościach wzięli udział: wiceminister RP Jan Dziedziczak, konsul RP we Lwowie Rafał Wolski, przedstawiciele władz wojewódzkich i miasta Lwowa, polskiej placówki dyplomatycznej, organizacji lwowskich, goście z Polski oraz mieszkańcy Lwowa.

{youtube}prh7FQzpUj4{/youtube}

– W sposób szczególny, gdy gromadzimy się na Cmentarzu Łyczakowskim i na Cmentarzu Orląt Lwowskich, chcemy podziękować tym wszystkim, którzy bronili swojej wiary i swojej Ojczyzny. Ich zawołaniem były słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna – mówił abp Mokrzycki. – Chcemy w ten sposób przekazywać także te wielkie wartości młodym pokoleniom, aby zawsze na Bogu budowali swoją przyszłość i przyszłość swojego kraju – dodał hierarcha.

W rozmowie z Kurierem Galicyjskim wiceminister Jan Dziedziczak powiedział o tym, że Cmentarz Łyczakowski jest bardzo ważnym miejscem, będącym jednym z miejsc tożsamości narodowych Polaka. – Przedstawiciele elity polskiej są pochowani na czterech najważniejszych cmentarzach: Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Rossie Wileńskiej, Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i właśnie tutaj, na Łyczakowie we Lwowie – mówił. – Bardzo chciałem być z moimi rodakami w tym ważnym dla każdego Polaka dniu, modlić się również na mogiłach wybitnych Polaków oraz na grobach ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny na wschodzie Ukrainy – dodał wiceminister.

– Po raz pierwszy uczestniczę w akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”. Jestem tutaj, aby poczuć wspólnotę z naszymi rodakami, którzy tutaj spoczywają i z tymi, którzy ich wspominają – powiedział Rafał Wolski, konsul generalny RP we Lwowie.

Po zakończeniu liturgii abp Mokrzycki przewodniczył wspólnej modlitwie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Dołączyli do niej dwaj kapłani obrządku wschodniego i kilku przedstawicieli inteligencji ukraińskiej. Potem procesja ruszyła do memoriału żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej.

Po zakończeniu procesji modlitewnej po Cmentarzu Łyczakowskim obecny wiceminister MSZ RP Jan Dziedziczak wspólnie z bp. pom. lwowskim Edwardem Kawą przeszli do kwatery ukraińskich żołnierzy poległych w trwającej aktualnie wojnie na wschodzie Ukrainy.

Anna Gordijewska
Tekst ukazał się w nr 21 (289) 17-29 listopada 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X