Współpraca z Polską rozwija ukraińską dyplomację

Współpraca z Polską rozwija ukraińską dyplomację

W Iwano-Frankowsku (dawn. Stanisławowie) obchodziła pięciolecie Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytutu Historii i Politologii przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka. Najlepsze kontakty międzynarodowe katedra ma z polskimi uczelniami.

Jak podkreślił kierownik katedry prof. Piotr Sardaczuk, katedrę utworzono w Instytucie Historii i Politologii w 2007 roku. Stworzenie wydziału wiązało się z tym, że województwo przykarpackie, graniczące z państwami Unii Europejskiej, wchodzi w skład Euroregionu Karpaty. Szkolenie kadr stało się koniecznością. – Analiza współpracy z sąsiednimi państwami, które stały się członkami Unii pokazała tę konieczność, potrzebni byli specjaliści posiadający kwalifikacje i wiedzę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, orientację w problematyce polityki zewnętrznej państw Europy Środkowej. Będzie to sprzyjać nawiązaniu partnerskich stosunków i eurointegracji w celu przejęcia doświadczeń i reform na Ukrainie – zaznaczył Sardaczuk.

Fot. Sabina Różycka

– Wielu naszych studentów chce kontynuować karierę w placówkach dyplomatycznych – mówi rektor Uniwersytetu Ihor Cependa, który między innymi pracował w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. – Sprzyjają temu studia na naszej Katedrze Stosunków Międzynarodowych, która już od pięciu lat kształci studentów. Studia prowadzone są według amerykańskiego systemu szkolenia dyplomatów. Wykładowcami są byli pracownicy MSZ, konsulowie, ambasadorowie. Nie są to ludzie, którzy swe przygotowanie osiągnęli czytając monografie, tylko ci, którzy w praktyce szlifowali umiejętności i wiedzę. Nasi studenci słuchają wykładów prowadzonych przez profesorów z kijowskiego, lwowskiego, czy warszawskiego uniwersytetów, Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych im. Łomonosowa.

Młodzież również odbywa praktyki w MSZ, konsulatach i ambasadach Ukrainy. Efektywny jest system podwójnych dyplomów magisterskich Przykarpackiego i Warszawskiego Uniwersytetów. Mamy wiele nowych planów i projektów współpracy międzynarodowej. Planujemy stworzenie laboratorium badającego problemy eurointegracji”.

Na razie na wydziale studiuje 180 osób. Studiują podstawy służby dyplomatycznej i konsularnej, protokół dyplomatyczny, etykietę. – Oczywiście, nie wszyscy zostaną zawodowymi dyplomatami, ale specjalistami do spraw międzynarodowych w różnych instytucjach i prywatnych firmach będą na pewno – mówi profesor Mychajło Nahorniak. – A Ukraina potrzebuje wielu dobrych specjalistów w tej dziedzinie.

Absolwenci otrzymują jednocześnie dyplom specjalisty stosunków międzynarodowych i tłumacza jednego z języków, który studiowali. Otwarte są studia doktoranckie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Do tej pory odbyło się pięć polsko-ukraińskich spotkań, o problemach współpracy mówili naukowcy, politycy i dyplomaci. Dobrze rozwija się współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Toruńskim im. Mikołaja Kopernika, z uczelniami z Rumunii, Słowacji, Argentyny.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 3 (175) 12–25 lutego 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X