Wspólnym szlakiem

Wspólnym szlakiem

We Lwowie odbyła się konferencja poświęcona projektowi „Geo-Karpaty – utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego”. W imprezie wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych, branży turystycznej i uczelni województw lwowskiego, iwanofrankiwskiego i podkarpackiego.

– Projekt transgraniczny „Geo-Karpaty – stworzenie polsko-ukraińskiej trasy turystycznej” w latach 2012-2013 realizowany jest w ramach współpracy transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś przy wsparciu lwowskich władz wojewódzkich. Projekt został opracowany przez Uniwersytet Lwowski i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z Krosna. Celem projektu jest rozwój współpracy i konkurencyjność polsko-ukraińskiego pogranicza Karpat.

Po stronie ukraińskiej szlak łączy okolice Drohobycza, Skolego i Stryja na terenie obwodu lwowskiego i tereny w okolicy Doliny, Rożniatowa, Bohorodczan, Nadwórnej, Jaremcza i Bolechowa w iwanofrankiwskim obwodzie. Długość szlaku po stronie ukraińskiej wynosi 700 km. Po stronie polskiej trasa prowadzi przez powiaty strzyżowski, jasielski, krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki i przemyski.

Atrakcje turystyczne szlaku stanowią unikatowe formy geologiczne – skały, nawarstwienia geologiczne, obrazujące proces powstawania Karpat, również skały osadowe i wodospady. Po stronie ukraińskiej na trasie można obejrzeć 15 obiektów – m.in. Skały Dobosza, wodospad Maniawski i wodospad na rzece Prut w Jaremczu. 

Projekt przyczyni się do rozwoju zarówno turystyki jak też geologii Karpat. W ramach współpracy powstaną tablice informacyjne, oznakowania, mapy i przewodniki, co przyczyni się do popularyzacji wiedzy o regionalnych atrakcjach na terenie Karpat. Przewidziane są też imprezy i akcje popularyzujące szlak turystyczny i projekt. Zakłada on integrację środowisk akademickich – naukowców i studentów z kierunków geologicznych, geograficznych i turystycznych z Polski i Ukrainy. Organizatorzy przygotowują inwentaryzację obiektów, szkolenie przewodników, konferencje, spotkania tematyczne, imprezy dla przedstawicieli firm turystycznych i organizacji społecznych. W ramach działalności wydawniczej ukaże się album fotograficzny „Magiczne Karpaty”, przewodniki i mapy. Powstanie też portal Geo-Karpaty, na którym będzie można znaleźć informacje o trasie, poszczególnych obiektach, zdjęcia, opisy, relacje turystów, opis infrastruktury turystycznej na geoszlaku.

– Szlak „Geo-Karpaty” stanowi integralną całość i przebiega przez terytorium obu krajów, stanie się on podstawą do rozwoju turystyki trans granicznej, a dzięki zaangażowaniu przedstawicieli grup docelowych z Polski i Ukrainy stworzone będą podstawy szerszej współpracy trans granicznej – informują partnerzy projektu z Krosna na stronie internetowej.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X