Wołyńskie osiągnięcia

Wołyńskie osiągnięcia

W rzeszowskiej konferencji, odbywającej się w ramach projektu „Nowe mechanizmy zatrudniania młodzieży”, wzięła też udział grupa ekspertów z Wołynia.

Petro Ławryniuk, dyrektor Młodzieżowego Centrum Pracy Obwodu Wołyńskiego i jeden ze współzałożycieli ogólnoukraińskiej koalicji organizacji społecznych „Konkurencyjna młodzież Ukrainy” opowiedział podczas obrad o kwestii zatrudnienia młodzieży na Wołyniu. 

Podczas konferencji delegacja z Ukrainy dzieliła się sprawdzonymi w obwodzie wołyńskim metodami podwyższenia poziomu zatrudnienia młodzieży ze swymi partnerami z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, która w polskim systemie zatrudnienia zajmuje podobne miejsce do ukraińskich centrów młodzieżowych.

– Bezrobocie wśród młodzieży jest zjawiskiem ekonomiczno-społecznym, które pojawia się zarówno na Ukrainie, jak i w krajach Unii Europejskiej. Polska nie jest wyjątkiem. Bezrobocie rozwija się odpowiednio do ogólnych międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych tendencji, a więc dwustronne podejście międzypaństwowe do rozstrzygnięcia problemu bezrobocia wśród młodzieży powinno przynosić pozytywne wyniki, – opowiada Petro Ławryniuk.

– Działania podjęte w celu podwyższenia poziomu zatrudnienia młodzieży w Polsce i na Ukrainie są bardzo podobne, jednak istnieją też pewne różnice. Trudno powiedzieć, kto z nas może się pochwalić większymi sukcesami w kwestii zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Miło, że nasi partnerzy z Polski docenili wołyńskie sukcesy. Bardzo podobał im się pomysł stworzenia na Wołyniu centrum, które daje możliwość studentom do podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia poprzez pracę w organizacjach społecznych. Zwiększa to w dużym stopniu konkurencyjność młodzieży na rynku pracy, – dodał Petro Ławryniuk.

Dużym osiągnięciem delegacji z Wołynia podczas konferencji w Rzeszowie było podpisanie umów o współpracy między lokalnymi organizacjami (Młodzieżowym Centrum Pracy Obwodu Wołyńskiego oraz Wołyńskim Instytutem Wsparcia i Rozwoju Inicjatyw Społecznych) i Podkarpacką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

– Uważam, iż nasza współpraca zaowocuje dobrymi wynikami, – mówi Magdalena Andrzejak-Klecha, z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. – Młodzieżowe Centrum Pracy Obwodu Wołyńskiego uważamy za dobrego partnera. Przyszedł czas „zakasywania rękawów” i zabrania się do poważnej wspólnej pracy – podsumowała.

Agnieszka Ratna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X