Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich RP

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich RP

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2014 r. gościła we Lwowie z wizytą Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

Podczas kilkudniowej wizyty we Lwowie Irena Lipowicz wzięła udział w Spotkaniu Ossolińskim, spotkała się ze studentami, władzami miasta i przedstawicielami mediów polskiej mniejszości na Ukrainie. Rzecznik zapoznała się też z pracą Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Podczas poniedziałkowego spotkania w siedzibie Konsulatu Generalnego RP Irena Lipowicz przedstawiła pracę swego urzędu i odpowiedziała na pytania dziennikarzy. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zajmuje się głównie skargami obywateli polskich, jednak, obywatele innych państw, nie tylko z polskim pochodzeniem, mogą również zgłaszać się do urzędu Rzecznika i uzyskać odpowiednią pomoc czy konsultację prawną. Z 7 tys. skarg, które wpłynęły do urzędu Rzecznika w ubiegłym roku, około 30% udało się załatwić pozytywnie. Większość zgłoszeń dotyczyła kwestii prawnych.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Irena Lipowicz zaznaczyła, że terenem działania Rzecznika jest Polska, lecz w wyjątkowych przypadkach urząd może interweniować u swoich odpowiedników w innych państwach. Podkreśliła, że jednym z jej osiągnięć jest zniesienie progu wyborczego (5% w Polsce – red.) dla przedstawicieli mniejszości narodowych w polskim parlamencie. Jako przedstawiciel MSZ ds. stosunków polsko-niemieckich, Irena Lipowicz podkreśliła, że trudny okres w relacjach minął i obecnie są to stosunki partnerskie i przyjacielskie. Takie, zdaniem rzecznika, mogą być w przyszłości stosunki polsko-ukraińskie. Analizując obecny okres na Ukrainie, prof. Lipowicz podkreśliła, że odzyskanie niepodległości nie oznacza jeszcze niepodległego państwa. „Niepodległe państwo tworzone jest w przypadku, gdy jego obywatele są wolni. Wydarzenie na Majdanie w Kijowie i na całej Ukrainie pokazały, że jej obywatele przebudzili się do wolności, chcą jej i gotowi są walczyć o nią”.

Przedstawiciele polskich mediów, biorących udział w tym spotkaniu (w tym Kuriera Galicyjskiego) przedstawiły działalność swoich redakcji.

Prof. Irena Lipowicz podkreśliła, że wbrew funkcjonującym obecnie w Europie obawom i ostrzeżeniom przed wyjazdami na Ukrainę, Lwów jest miastem przyjaznym, spokojnym i na wskroś europejskim. Podkreśliła, że w atmosferze lwowskiej wzrastała od dzieciństwa, bo miejscem jej urodzenia są Gliwice – miasto, w którym po wojnie osiadło wielu lwowiaków. Podróż do Lwowa była jej marzeniem – na własne oczy chciała zobaczyć miasto, o którym tak wiele słyszała.

Tego samego dnia – 2 czerwca – Irena Lipowicz wygłosiła wykład pt. „Znaczenie wyborów czwartego czerwca 1989 dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” w ramach cyklu „Spotkania Ossolińskie”

Prof. Irena Lipowicz przebywała we Lwowie na zaproszenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Nie była to pierwsza wizyta Ireny Lipowicz na Ukrainie, kilka miesięcy wcześniej, jako członek komisji opracowującej Partnerstwo Wschodnie dla Ukrainy, spotkała się ze swym ukraińskim odpowiednikiem.

Info:
Rzecznik Praw Obywatelskich stanowi jednoosobowy organ władzy państwowej. Urząd powstał w Polsce w 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem była prof. Ewa Łętowska, prof. Irena Lipowicz pełni funkcję ombudsmana od 2010 r. Instytucja RPO stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Zapewnia kontrolę i ochronę przed celowym działaniem lub zaniechaniem urzędów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela.

Bezpłatny telefon do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich czynny na terenie Polski: 0 800 676 676

Krzysztof Szymański

{youtube}4Z1Ze5dV6B0{/youtube}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X