Wizyta abpa Światosława Szewczuka w Polsce

Wizyta abpa Światosława Szewczuka w Polsce

Ogłoszenie wspólnej deklaracji Kościoła katolickiego w Polsce, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz rzymskokatolickiego na Ukrainie – z okazji 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej, będzie towarzyszyć wizycie w Polsce abp Światosława Szewczuka, która rozpoczyna się 26 czerwca. Celem wizyty metropolity kijowsko-halickiego są też obchody 1025. rocznicy Chrztu Rusi Kijowskiej.

Abp Szewczuk przybędzie do Polski 26 czerwca w godzinach popołudniowych i spotka się najpierw w Przemyślu z greckokatolickim metropolitą przemysko-warszawskim abp Janem Martyniakiem. 27 czerwca o godz. 11:00 w Lublinie spotka się z abp. Stanisławem Budzikiem, po czym złoży wieniec i modlić się będzie przed pomnikiem Walk i Męczeństwa na Majdanku. Zapali znicz przy obelisku ze słowami bł. Emiliana Kowcza, patrona duchowieństwa greckokatolickiego. Przybędzie również do archikatedry lubelskiej, gdzie modlić się będzie m. in. przy grobie abp. Józefa Życińskiego. Następnie uda się do stolicy.

Jednym z kluczowych elementów wizyty zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego będzie panichida w intencji pomordowanych na Wołyniu w 1943 r. Uczestniczyć w niej będzie, wraz z abp. Szewczukiem, trzech metropolitów greckokatolickich z Ukrainy oraz abp Jan Martyniak, a ze strony Kościoła w Polsce: abp Józef Michalik, prymas Józef Kowalczyk i kard. Kazimierz Nycz. Obecny też będzie abp Mieczysław Mokrzycki, łaciński metropolita lwowski oraz Prezydent RP Bronisław Komorowski. Panichida odbędzie się w warszawskim kościele bazylianów 27 czerwca o godz. 17:00. Następnie w Pałacu Belwederskim abp Szewczuk spotka się z Głową państwa polskiego.

Nazajutrz 28 czerwca w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostanie ogłoszona wspólna deklaracja w przededniu obchodów 70-rocznicy zbrodni na Wołyniu, sygnowana przez abp. Światosława Szewczuka w imieniu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp. Józefa Michalika w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce oraz abp Mieczysława Mokrzyckiego w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Dokument wpisywać się będzie w dzieło pojednania polsko-ukraińskiego, prowadzone od 25 lat przez Kościół katolicki w Polsce i Ukraiński Kościół Greckokatolicki. Po raz pierwszy w przygotowaniu dokumentu na ten temat uczestniczył także przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki.

W siedzibie KEP abp Szewczuk spotka się również z zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z przedstawicielami Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. W południe przewidziana jest modlitwa w kaplicy sekretariatu i konferencja prasowa. Abp Szewczuk spotka się również z kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim, Ewą Kopacz, marszałkiem Sejmu oraz Bogdanem Borusewiczem, marszałkiem Senatu.

Ostatni dzień wizyty 29 czerwca br. zwierzchnik UKGK spędzi w Górowie Iławeckim, gdzie rano spotka się z duchowieństwem i radami parafialnymi archidiecezji przemysko-warszawskiej. Po spotkaniu odprawi pontyfikalną Liturgię z okazji 1025-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej z udziałem gości, w tym Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Transmisję z uroczystości przeprowadzi TVP 1.

Podczas wizyty w Polsce Zwierzchnikowi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego towarzyszyć będą trzej metropolici greckokatoliccy z Ukrainy: abp Ihor Woźniak, metropolita lwowski, abp Wołodymyr Wijtyszyn, metropolita iwano-frankiwski, abp Wasyl Semeniuk, metropolita tarnopolsko-zborowski, jak również abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski.

Info: Arcybiskup Światosław Szewczuk urodził się 5 maja 1970 w Stryju, na ziemi lwowskiej, w rodzinie bardzo zaangażowanej w życie religijne w czasach, gdy Kościół greckokatolicki w ówczesnym Związku Sowieckim był zdelegalizowany, a jego wyznawców usiłowano siłą włączyć do Kościoła prawosławnego. Po ukończeniu szkoły średniej przyszły biskup uczęszczał do szkoły pielęgniarskiej w Borysławiu, kształcąc się jednocześnie w latach 1983-89 w podziemnym seminarium duchownym.

Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych grekokatolicy odzyskali możność normalnego wyznawania swej wiary, w 1991 władze UKGK wysłały go na studia filozoficzne na Uniwersytecie Salezjańskim w Buenos Aires. Po powrocie do kraju w 1994 studiował teologię w greckokatolickim seminarium duchownym we Lwowie. Wtedy też 21 maja 1994 przyjął święcenia diakonatu z rąk konsekrowanego kilka lat wcześniej w podziemiu biskupa Filemona Kurczaby (1913 – 95), a 26 czerwca tegoż roku wyświęcił go na kapłana kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj. Wkrótce potem wyjechał na dalsze studia w zakresie antropologii teologicznej oraz podstaw teologii moralnej w tradycji bizantyńskiej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z wyróżnieniem w 1999 r., uzyskując doktorat z teologii. Następnie wrócił do kraju i do 2009 był kolejno prefektem, wicerektorem i rektorem (od czerwca 2007) Lwowskiego Seminarium Duchownego pw. Świętego Ducha. Równocześnie w latach 2002-05 był osobistym sekretarzem kard. Lubomyra Huzara.

14 stycznia 2009 r. Benedykt XVI mianował ks. prof. Szewczuka biskupem pomocniczym greckokatolickiej eparchii Opieki Matki Bożej w Buenos Aires. Sakry udzielił mu 7 kwietnia tegoż roku we lwowskiej archikatedrze św. Jerzego (Jura) miejscowy arcybiskup Ihor Woźniak, a jednym ze współkonsekratorów był biskup eparchii w stolicy Argentyny – Mychajił (Miguel) Mykycej. Gdy 10 kwietnia 2010 ten 75-letni wówczas władyka ustąpił z urzędu, papież mianował jego następcą, ale z tytułem administratora apostolskiego. Na tym stanowisku zastał bp. Szewczuka obecny wybór na najwyższy urząd w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim. Oprócz ojczystego, ukraińskiego, abp Swiatosław zna bardzo dobrze również języki: angielski, hiszpański, włoski, polski i grecki oraz swobodnie czyta teksty łacińskie.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki to największy liczebnie wschodni Kościół katolicki, a liczbę jego wiernych ocenia się na ponad 5 milionów. Mieszkają zarówno w samej Ukrainie, jak i poza jej granicami, m.in. w Polsce, Europie Zachodniej, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Australii i w szeregu innych krajach. Kościół ma status arcybiskupstwa większego kijowsko-halickiego z siedzibą jego zwierzchnika w Kijowie, a w jego skład wchodzą 4 metropolie (jedna z nich obejmuje Polskę), 1 archieparchia (archidiecezja – lwowska), 18 eparchii (diecezji; w tym jedna w Polsce), 3 egzarchaty apostolskie i 2 egzarchaty arcybiskupie. Zgodnie z ustawodawstwem wschodnich Kościołów katolickich, cały episkopat UKGK tworzy Synod tego Kościoła, któremu przewodniczy arcybiskup większy kijowsko-halicki. Obecnie liczy on prawie 40 członków (w tym dwóch w Polsce).

Źródło: tom, mp / Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X