Święty arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski

Święty arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski

Duchowieństwo kościoła katolickiego, Ukraińskiego kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i Ukraińskiego kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, intelektualiści z Ukrainy i Polski zgromadzili się na prezentacji książki „Święty arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski”, która odbyła się we Lwowie 21 października 2011 r.

„Książka została wydana w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II w 10. rocznicę pobytu we Lwowie, kiedy to beatyfikował pasterza tego miasta, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego” – powiedział redaktor książki prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Ucrainicum KUL. Do tomu, który ukazał się w ramach „Biblioteki Ucrainicum” wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, we współpracy z wydawnictwem bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, weszły materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej św. Józefowi Bilczewskiemu, która odbyła się w ubiegłym roku w Lublinie i we Lwowie. „Abp Bilczewski jest świętym Kościoła katolickiego. Warto zatem pokazać katolickie, czyli powszechne korzenie, które nas łączą i nie doszukiwać się jakichś płytkich podziałów nawiązujących do ideologii dalekich od chrześcijaństwa” – zaznaczył prof. Osadczy.

 

Arcybiskup Mokrzycki, który przemawiał po ukraińsku i po polsku, wspomniał, że św. Józef Bilczewski pozostawił na terenie archidiecezji lwowskiej wielkie bogactwo duchowe. Fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił oświatę. „Jesteśmy dzisiaj jego spadkobiercami. Wracając do korzeni, poznajemy tych wielkich świadków wiary, wielkich wyznawców i staramy się również dzisiaj realizować to wielkie zadanie, jakim jest krzewienie kultury i wiary chrześcijańskiej na tych ziemiach” – zaznaczył.

Słowa metropolity lwowskiego dopełnił wykład ks. prof. dra hab. Jerzego Pałuckiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas dyskusji z udziałem autorów książki oraz historyków i polityków podkreślano, że św. Józef Bilczewski był też wybitnym naukowcem, o czym świadczy to, że został wybrany na rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Cieszył się wielkim szacunkiem wśród wiernych wszystkich wyznań, obrządków i narodowości. Był orędownikiem jedności, zgody i pokoju. Mówili o tym m.in. dr Wasyl Rasewycz, dziekan Wydziału Historycznego Lwowskiego Uniwersytetu Naro¬dowego im. Iwana Franki dr Roman Szust oraz Zbigniew Wojciechowski, znany polski działacz społeczny z Lublina i poseł na Sejm RP. Dziennikarz „Kuriera Galicyjskiego” Jurij Smirnow zwrócił uwagę na to, że podobiznę św. Józefa Bilczewskiego możemy znaleźć na freskach wykonanych przez Jana Rosena na ścianach Kaplicy Seminaryjnej. Opowiedział też o wsparciu przez św. Józefa Bilczewskiego budowy licznych kościołów i kaplic na terenach rozległej archidiecezji lwowskiej.

Uczestnicy prezentacji zaproponowali umieszczenie tablicy pamiątkowej św. Józefa Bilczewskiego na gmachu dawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz na wybudowanym przez tego wielkiego arcybiskupa Lwowa, kościele św. Elżbiety, który jest obecnie cerkwią grekokatolicką.

Organizatorami prezentacji byli: Centrum Ucrainicum KUL, lwowska kuria metropolitalna, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego i Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS), który dofinansował wydanie książki. Prezes PZKS dr Ryszard Gajewski opowiedział zebranym o działalności tej organizacji oraz wręczył arcybiskupowi Mokrzyckiemu medal „XXX lat Polskiego Związku Katolicko-Społecznego”. Zaprezentował też książkę Janusza Zabłockiego „Odwagę łączyć z rozwagą”, traktującej o początkach PZKS w okresie PRL-u.


W prezentacji wzięli udział m.in.  przedstawiciel Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej we Lwowie oraz wice prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU) Teresa Dutkiewicz. 


Konstanty Czawaga

 

Tekst ukazał się w nr 20 (144), 28 października – 17 listopada, 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X