„Więc rośniemy na Polaków spod białego orła znaku!”

„Więc rośniemy na Polaków spod białego orła znaku!”

Oksana Wengliuk jest studentką Uniwersytetu Medycznego w Winnicy, pochodzi z rodziny katolickiej, którą znamy od lat. W gronie młodzieży naszego Stowarzyszenia jest stypendystką Fundacji „Semper Polonia”. Szkoda, że w tym roku nie spełniło się jej marzenie o staż w szpitalu w Polsce i medyczny kurs językowy.

 

Jest aktywnym członkiem studenckiego kółka miłośników języka polskiego, które od czterech lat działa przy bibliotece Uniwersytetu. W grudniu 2011 brała udział, jako recytatorka, w koncercie literackim, poświęconym polskim poetom z Podola, honorowym gościem którego był konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek. Konkurs odbywał się na Winnickim Uniwersytecie Medycznym.

„Być Polakiem” – to konkurs łączący młodych Polaków na całym świecie. Trzy lata temu Fundacja „Świat na Tak” z inicjatywy poseł Joanny Fabisiak po raz pierwszy zadała pytanie młodym Polakom za granicą: Co to znaczy być Polakiem? Współorganizatorami konkursu „Być Polakiem” są Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ORPEG, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, MSZ RP.

W tym roku, w stosunku do pierwszej edycji konkursu, zgłosiło się pięć razy więcej uczestników. Na konkurs wpłynęło 560 prac z 30 krajów świata, z czego najwięcej, bo aż 79 z USA. Z Afryki (z Tunezji) przysłano wiele ciekawych prac, z Azji (z Kazachstanu, z Uzbekistanu) z dalekiej Islandii i Chile. Zwiększająca się liczba chętnych do wzięcia udziału w konkursie oznacza, że wzrasta poczucie polskości wśród młodzieży polonijnej za granicą.

Pierwsza grupa, w wieku od 8 do 12 lat, opowiadała rodzinne historie o tym, jak dziadek poznał babcię. Z nadesłanych prac było widać, jak bardzo ważną rolę w budowaniu polskiej tożsamości za granicą odgrywają właśnie dziadkowie. Rodzina jest symbolem i pierwszym wyznacznikiem polskości dla dzieci urodzonych poza krajem. Historie opowiedziane przez dzieci kończą się najczęściej stwierdzeniem „Chcę być taki, jak moi dziadkowie”.

W drugiej grupie wiekowej 13–15-latkowie zastanawiali się, jakie skarby kultury polskiej zabiorą w swoje dorosłe życie.

W grupie młodzieży szkolnej 16–19-latkowie sprawdzali, jak postrzegana jest Polska przez ich przyjaciół z kraju zamieszkania. Z wiekiem wrasta świadomość i Polska przestaje być „sielskim krajem lat dziecinnych”. Młodzi Polacy za granicą zachowują perspektywę krytyczną, typową dla swojego wieku i czują przywiązanie do kraju urodzenia swoich rodziców, a młodzież niepolska lubi Polskę, dzięki swoim polskim kolegom.

W ramach swej kategorii konkursu, studenci rozważali, co dla nich znaczy pojęcie honoru wczoraj i dziś. W dzisiejszych czasach honor stał się „niemodnym” tematem, honor jest w nas, może w nieco zmienionej postaci. I choć warunki się zmieniają: on był „wczoraj” i jest nadal „dzisiaj”.

Dziękujemy pani konsul Edycie Niedźwiedzkiej z konsulatu RP w Winnicy za przesłane zaproszenie do udziału w tym konkursie.

Winnickie Obwodowe Stowarzyszenia „Świetlica Polska” składa serdeczne gratulacje Oksanie Wengluk, za wyróżnienie w trzeciej edycji konkursu.

dr Walery Istoszyn
prezes stowarzyszenia
„Świetlica Polska”
w Winnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X