Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

InnoFund jest funduszem zalążkowym, oferuje kapitał na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Jego budżet wynosi 5,6 mln zł. Pieniądze na fundusz uczelnia pozyskała z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. InnoFund wyróżnia fakt, że jest realizowany w wyższej uczelni. To daje funduszowi i firmom skupionym wokół niego możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy ekspertów z różnych dziedzin nauki i biznesu.

– Oferta funduszu skierowana jest do osób z całej Polski, mogą to być m.in. pracownicy sektora IT, studenci czy naukowcy. Szczególnie poszukiwane są innowacyjne rozwiązania w branżach: technologii informacyjno-telekomunikacyjnej, mechatronice i elektronice, biotechnologii, ochronie środowiska, odnawialnych źródłach energii oraz medycynie i farmakologii – informuje rzecznik.

Kapitał dostały pierwsze innowacyjne pomysły
Dotychczas fundusz zainwestował w 2 innowacyjne rozwiązania, które wspólnie z pomysłodawcami rozwija na rynku. Jedną z firm jest spółka Fotomapy, która wykonuje ortofotomapy i modele przestrzenne. Jedyna w Polsce wykorzystuje do wykonywania zdjęć małe samoloty bezpilotowe, których praca jest zautomatyzowana. Ortofotomapy i modele przestrzenne mają szerokie zastosowanie m.in. w zarządzaniu pracami budowlanymi, precyzyjnym rolnictwie, składowaniu odpadów oraz przy analizie możliwości transportu obiektów ponadwymiarowych. Druga spółka, która otrzymała dofinansowanie z funduszu wytwarza pneumatyczne zeskoki lekkoatletyczne oparte na technologii Air Jump System – taka też jest nazwa tej firmy. Zeskoki te wykorzystywane są do skoków wzwyż i o tyczce.

 

Szczegóły:

Spotkania brokerskie podczas targów kompozyt-expo 2012 w Krakowie, 22-23.11.2012 r.


WARSZTATY TECHNO – Promujemy innowacyjne pomysły biznesowe


Projekt Przedsiębiorcze Szkoły

Urszula Pasieczna
Rzecznik Prasowy
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
W Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
0048 17 8661283
0048 691992117

X