Wiadomości nie tylko z Pomorzan Kaplica w Smerekówce (fot. Taras Czolij)

Wiadomości nie tylko z Pomorzan

Entuzjaści wraz z przedstawicielami lokalnych władz podejmują wszelkie inicjatywy, by ratować zamek Sobieskich w Pomorzanach.

19 listopada w radzie osiedlowej podpisano umowę o współpracy między Pomorzanami a gminami Grodziska, Sokołowa i Drohiczyna w Polsce. Wcześniej, w sierpniu, ze względu na bezpieczeństwo turystów, ogrodzono zamek oznakowaniem, zawieszono baner ze szczegółową historią zabytku oraz wydrukowano 500 egz. folderów z akwarelami zamku, zaś dochód z ich sprzedaży przeznaczono na potrzeby zamku. Jest już gotowy projekt i kosztorys prac remontowo-restauracyjnych. Ciekawą niespodzianką stało się w listopadzie odkrycie na ścianach zamku fresku z XVI wieku. Jest to kwiat, który wyłonił się spod zniszczonego późniejszego tynku. Profesor Politechniki Lwowskiej Mykoła Bewz ocenił już wartość odkrycia, które Wiktor Hanulak, specjalista od restauracji fresków, zabezpieczy przed zimą, zaś przedstawiciele departamentu LODA dokonają miejscowych oględzin.

Tymczasem, w połowie listopada, w Smerekówce koło Przemyślan (przed wojną Wicyń) ochotnicy uprzątnęli drzewa i krzaki wokół zniszczonej kaplicy rodziny Matkowskich-Ederów z początku XX wieku. Jedna ze ścian już runęła, ale dach da się jeszcze uratować.

W Ostrogu, pomimo niesprzyjającej pogody, trwają prace nad odnowieniem synagogi z XVII wieku. Wykorzystano w tym celu cegły, które spadły ze sklepienia, powodując w nim wielkie dziury, obecnie już zasklepione. Rozpoczęto prace nad następnym obszarem awaryjnym. Równocześnie, zgodnie z archiwalną dokumentacją i kreśleniami, jest odbudowywany fronton synagogi. Na jednej ze ścian umieszczono okazały baner z informacją o historii tego zabytku.

Dmytro Antoniuk
Tekst ukazał się w nr 2 (270) 31 stycznia – 13 lutego 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X