W Zamłyniu otwarto Centrum Integracji

W obecności ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina, w sobotę 20 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Centrum Integracji Zamłynie.

Wsparcie finansowe dla projektu renowacji budynków pochodziło ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”.

Uroczystości rozpoczęła msza św., koncelebrowana przez bpa Witalija Skomarowskiego – ordynariusza diecezji łuckiej Kościoła rzymskokatolickiego i bpa Jozafata Howery – pierwszego wołyńskiego egzarchy Kościoła greckokatolickiego, przy asyście wielu księży obu obrządków i wysokich przedstawicieli Kościoła prawosławnego. Na uroczystość przybyli wysocy dostojnicy kościołów, przedstawiciele władz, polscy dyplomaci, organizacje polskie na Wołyniu, dziennikarze, mieszkańcy wsi a także darczyńcy, dzięki którym w Łuckim Okręgu Konsularnym powstał ten nowoczesny ośrodek oświatowo-wypoczynkowy.

W symbolicznym przecięciu wstęgi przed głównym wejściem, w poświęceniu budynku i odsłonięciu tablicy upamiętniającej wszystkich sponsorów uczestniczyli m.in. biskupi, ambasador RP na Ukrainie – Henryk Litwin, Konsul Generalna RP w Łucku – Beata Brzywczy oraz darczyńcy – w osobach państwa Henryki i Wincentego Mura.

Zabudowania we wsi Zamłynie w rejonie lubomskim w obwodzie wołyńskim ukraińskie władze państwowe przekazały „Caritas” diecezji rzymskokatolickiej w Łucku w lipcu 2008 roku. Od tego czasu, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. Jana Burasa, wspieranego przez darczyńców, rozpoczęły się wielkie prace renowacyjne.

Wraz z pracami budowlanymi, prawie od samego początku, Centrum stawało się coraz bardziej żywym miejscem spotkań ludzi z Polski i z Ukrainy. Od kilku lat odbywają się w Zamłyniu – we współpracy i pod patronatem KG RP w Łucku – cykliczne imprezy, takie jak Letnia Szkoła Nauki Języka Polskiego dla dzieci polskiego pochodzenia, Międzynarodowy Plener Ikonopisu na Wołyniu czy sesje naukowe Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Zamłyńskie Centrum od kilku lat gości harcerzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, a także liczne organizacje sprawujące opiekę nad cmentarzami polskimi.

„Założycielem Centrum jest Religijna Misja «Caritas-Spes» Kościoła rzymskokatolickiego diecezji łuckiej. Głównym celem Centrum jest organizacja zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych z uwzględnieniem religijnych, etnicznych, kulturowych i historycznych tradycji i uniwersalnych wartości duchowych” – powiedział opiekun Centrum K. Jan Buras.

Źródło: luck.msz.gov.pl
Tekst ukazał się w nr 12 (232) 30 czerwca – 16 lipca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X