W polskim Sejmie o obserwatorium na Popie Iwanie

W polskim Sejmie o obserwatorium na Popie Iwanie

Odbudowa dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan na zachodniej Ukrainie była tematem spotkania, które odbyło się 8 listopada w polskim Sejmie.

Idea rewitalizacji tego obiektu i uruchomienia ośrodka naukowo-dydaktycznego służącego współpracy polsko-ukraińskiej wpisuje się w rozwój relacji dwustronnych pomiędzy obydwoma krajami. Współgospodarzem spotkania zorganizowanego przez Studium Europy Wschodniej UW był szef polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk.

Do udziału w rozmowach zostali także zaproszeni posłowie – członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta oraz trzech ministerstw: spraw zagranicznych, kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwoju regionalnego. Strona ukraińska była reprezentowana przez przedstawicieli Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku im. W. Stefanyka.

Spotkanie było okazją do omówienia stanu renowacji obserwatorium na Ukrainie oraz opracowania strategii dalszych działań i współpracy resortów w tej sprawie. Koncepcja odbudowy tego obiektu jest elementem projektu Polsko-Ukraińskiego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej, który ruszył w 2006 r. jako wspólna inicjatywa Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku im. W. Stefanyka. Wspomniany projekt otrzymał patronat Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy i został umieszczony w „Mapie Drogowej Współpracy Rzeczypospolitej Polski i Ukrainy na lata 2011 – 2012”.

Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Józefa Piłsudskiego na szczycie Pop Iwan powstało w 1938 r. z inicjatywy Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Państwowego Instytutu Meteorologicznego i Uniwersytetu Warszawskiego. W tamtym okresie ośrodek uchodził za najnowocześniejszy w Polsce i jeden z dwóch tej klasy obiektów w Europie. W 1939 r. obserwatorium zostało zajęte przez sowietów, następnie przez wojska niemieckie, a potem węgierskie. Po 1941 r. wyposażenie obiektu rozgrabiono, zaś sam budynek popadł w ruinę. Obecnie obserwatorium uznawane jest za unikalny przykład dziedzictwa kulturowego i naukowego Polski z okresu 20-lecia międzywojennego.

Źródło: sejm.gov.pl


Czytaj także: Obserwatorium na Popie Iwanie pod dachem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X