W hołdzie swej patronce

Już po raz 24 młodzież ze szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie i młodzież z innych placówek oświatowych na Ukrainie i z Polski wzięła udział w Konkursie Recytatorskim „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”.

Korzystając ze sprzyjającej pogody otwarcie tegorocznego konkursu oraz rozdanie nagród laureatom odbywało się na szkolnym dziedzińcu. Zgromadzili się tu uczestnicy konkursu, ich wychowawcy i rodzice, oraz zaproszeni goście. Już od wielu lat fundatorem atrakcyjnych nagród konkursowych jest Fundacja Dziedzictwo Kresowe z Warszawy.

Inaugurując otwarcie 24. Konkursu Poetyckiego „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”, dyrektor szkoły, Łucja Kowalska wspomniała początki tej imprezy. Wówczas polonista szkoły Władysław Łokietko, kierownik szkolnego teatrzyku „AS” i aktor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie zorganizował dla uczniów szkoły pierwszą tego rodzaju imprezę. Chodziło głównie o to, aby dzieci i młodzież mogła szerzej zapoznać się z twórczością patronki szkoły, wychodząc poza ramy programu szkolnego. Pomysł chwycił i w kolejnych edycjach wzięli udział również uczniowie ze szkoły nr 10 we Lwowie. Po latach program imprezy rozszerzał się, głównie dzięki sponsorom, którzy fundowali atrakcyjne nagrody dla laureatów. Z czasem doszła kategoria malarska „Twórczość Marii Konopnickiej oczyma młodzieży” i kategoria poezji śpiewanej. Swoim patronatem Konkurs obejmuje Konsulat Generalny RP we Lwowie. Dyrektor Kowalska podkreśliła, że od dwóch lat Konkurs można nazwać międzynarodowym, ponieważ bierze w nim udział również młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z Polski. W tym roku do Lwowa przyjechała i wspaniale wystąpiła młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich z Radzynia Podlaskiego w woj. Lubelskim.

W ceremonii otwarcia tegorocznego Konkursu udział wzięli konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, pierwszy konsul RP we Lwowie Włodzimierz Woskowski, dyrektor gimnazjum z Radzynia Podlaskiego Bożena Płatek, przewodniczący Rady Fundacji Dziedzictwo Kresowe Bogdan Marczewski i prezes Zarządu Fundacji Jan Sabadasz – absolwent szkoły nr 24 i wielokrotny uczestnik Konkursu. Zarząd Główny TML i KP-W z Wrocławia reprezentowali prezes Andrzej Kamiński oraz wiceprezes Danuta Śliwińska. Na inauguracji obecni byli członkowie jury poszczególnych kategorii.

Obecność dyrekcji i gimnazjalistów z Radzynia Podlaskiego miała jeszcze jeden aspekt. Mianowicie w tym roku zorganizowali oni konkurs matematyczny zatytułowany „Przestrzeń Banacha”, w którym wzięła udział młodzież ze szkoły nr 10 i szkoły nr 24 we Lwowie. Korzystając z okazji, dyr. Gimnazjum Bożena Płatek wspólnie z prezesem Janem Sabadaszem (Fundacja Dziedzictwo Kresowe również fundowała nagrody tego konkursu) nagrodzili laureatów konkursu oraz nauczycieli, którzy przygotowali do niego młodzież. Dyplomem uznania nagrodzona została również dyrektor Łucja Kowalska.

W tym roku organizatorzy zebrali kwalifikowanych jurorów, którzy mogli obiektywnie oceniać zdolności młodzieży. Prace artystyczne oceniali: prezes Lwowskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych Mieczysław Maławski, członek LTMSP malarz Aleksander Dworski i nauczycielka szkoły nr24 Weronika Apriłaszwili. W kategorii poezji śpiewanej jurorkami były s. Bogna, katechetka szkoły nr 24 i Bożena Rudź ze scholi kościoła św. Antoniego. Natomiast interpretację poezji Marii Konopnickiej oceniali: Bogdan Marczewski, przewodniczący Rady Fundacji Dziedzictwo Kresowe, Jan Sabadasz, prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe, Luba Lewak, aktorka Teatru Polskiego we Lwowie, piszący te słowa, Krzysztof Szymański, oraz Bożena Płatek, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim. A jury w tym roku nie miało łatwych decyzji. Niezwykle wyrównany poziom uczestników, świetne opanowanie tekstu stawiały jury przed trudnym wyborem. Należy, niestety, zauważyć, że wychowawcy, dobierając utwory dla poszczególnych uczniów, nie zawsze stawali na poziomie. Było kilka przypadków, całkowicie nietrafionych pod względem wiekowym, lub też absolutnie nieambitny wybór wierszy w najstarszej grupie wiekowej. Czasami miało się wrażenie, że uczniowie tej grupy uczyli się wiersza „na odczepnego” i wybierali najkrótsze utwory.

Nieproste zadanie stało również przed jury, oceniającym prace artystyczne. Na szkolnym korytarzu zostały wywieszone zgłoszone na konkurs prace. Przedstawiono na nich ilustracje do utworów Marii Konopnickiej, portrety samej poetki i prace inspirowane lekturą jej dzieł. Prace wykonane były w różnych technikach i stylach. Najdłużej członkowie komisji oglądali oryginalną pracę, wykonaną z kolorowego papieru czerpanego i przedstawiającą krasnoludka.

W konkursie poezji śpiewanej, chociaż uczestników tu było najmniej, z wyłonieniem laureatów nie było łatwo, ponieważ nie było podziału na grupy wiekowe. Wykonawcy przeważnie wykonywali własne kompozycje. Należało określić połączenie rytmu wiersza i muzyki, czystość wykonania, oddanie atmosfery wiersza przez muzykę. Artyści występowali z własnych akompaniamentem lub z osobą towarzyszącą, w duecie lub solo.

Podsumowując konkurs, należy podkreślić, że sprawdziły się słowa konsula generalnego Rafała Wolskiego, który witając uczestników konkursu, stwierdził, że „patronka szkoły i konkursu żyje, jej utwory są czytane, słuchane i śpiewane, a język polski jest nadał językiem młodzieży lwowskiej”.

Uczestnicy konkursu ze Lwowa i z Radzynia Podlaskiego złożyli wieńce na grobach Marii Konopnickiej i Stefana Banacha.

{gallery}gallery/2017/szymanski_konkursMK{/gallery}

Wyniki XXІV Konkursu Recytatorskiego „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”
Lwów, 2 czerwca 2017 roku

W kategorii dzieci od lat 6 do 10:
I miejsce – Waleria Cependa, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
II miejsce – Zofii Sabadasz, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
– Eryka Turak, Lwów, Kółko plastyczno-recytatorskie „Sowa” przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej;
III miejsce – Justyna Popko, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
– Zofia Strylińska, Lwów, Szkoła Średnia nr 24.

W kategorii młodzież od lat 11 do 14:
I miejsce – Joanna Grudzień, Polska, Radzyń Podlaski, Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich;
– Justyna Dumańska , Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
II miejsce – Helena Kurnicka, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
III miejsce – Jana Romaniuk, Lwów, Szkoła Średnia nr 24.

W kategorii młodzież od lat 15 do 18:
Grand Prix – Andrzej Roman, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
I miejsce – Izabela Wiśniewska, Polska, Radzyń Podlaski, Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich;
II miejsce – Wiktor Hofner, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
III miejsce – Weronika Bereza, Lwów, Szkoła Średnia nr 10.

W kategorii poezji śpiewanej:
I miejsce – Teresa Dumańska, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
– Ewelina Kuc, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
II miejsce – Daryna Artyszczuk, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
III miejsce – Romana Iszczuk, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
– Kwitka Bazylewicz, Łukasz Bielecki, Lwów, Kółko plastyczno-recytatorskie „Sowa” przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej.

Wyniki XXIV Konkursu plastycznego
„Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”

Młodsza grupa (do 12 lat)
I miejsce – Krystyna Tchorowska, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
II miejsce – Justyna Dumańska, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
– Jana Kropelnicka, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
III miejsce – Zofia Majdan, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
– Eryka Turak, Lwów, Kółko plastyczno-recytatorskie „Sowa” przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej;
– Andrzej Kramarewski, Lwów, Szkoła Średnia nr 10.

Starsza grupa (od 13 lat)
I miejsce – Klaudia Sierpień, , Polska, Radzyń Podlaski, Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich;
II miejsce – Izabela Bednarczyk, Polska, Radzyń Podlaski, Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich;
– Adriana Grabowska, Klaudia Sierpień, Polska, Radzyń Podlaski, Gimnazjum nr1 im. Orląt Lwowskich;
III miejsce – Jana Niańkowska, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
– Katarzyna Spozowska, Polska, Radzyń Podlaski, Gimnazjum nr1 im. Orląt Lwowskich;
– Anastazja Obuchowa, Lwów, Szkoła Średnia nr 24.

Wyróżnienia:
Łukasz Bielecki, Lwów, Kółko plastyczno-recytatorskie „Sowa” przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej;
Renata Borszewska, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
Julia Dubno, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
Waleria Tabaka, Kijow, Szkoła Średnia nr 95;
Rusłan Panoczko, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
Justyna Dumańska, Lwów, Szkoła Średnia nr 24;
Jana Kropelnicka, Lwów, Szkoła Średnia nr 10;
Rozalia Bojczuk, Lwów, Szkoła Średnia nr 24.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 11 (279) 13-29 czerwca 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X