V Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych w Częstochowie

V Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych w Częstochowie

Filmy Kuriera Galicyjskiego „Nasza dziesiątka” Anny Gordijewskiej i Aleksandra Kuśnierza oraz „Kościół na Górce” Jarosława Krasnodębskiego i Eugeniusza Sało zostały zaprezentowane podczas V Przeglądu Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych w dniach 9–11 marca w Częstochowie.

Organizatorem Przeglądu jest Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wspólnie z Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II we współpracy z Częstochowskim Klubem Gazety Polskiej.

– W tym roku Przegląd jest wyjątkowy o tyle, że przypada w roku 100-lecia Niepodległości Polski. Chcieliśmy do tego nawiązać, a jednocześnie wypełnić zobowiązanie dane naszym widzom. Zadeklarowaliśmy, że jeden z najbliższych Przeglądów będzie poświęcony tematyce kresowej w najbardziej ogólnym pojęciu – powiedziała Anna Dąbrowska, pomysłodawczyni i dyrektor programowy festiwalu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Podczas trzydniowego Przeglądu zaprezentowano dziesięć filmów dokumentalnych. Na specjalnych pokazach piątkowych uczniowie częstochowskich szkół obejrzeli filmy „Podwójne Korzenie” o historii zagłady Huty Pieniackiej w reżyserii Mariusza Jankowskiego, „Katyń – historia wciąż żywa” Michała Sylwestra Patera oraz „Dzieci Granicy” o Kaliningradzie widzianym oczami ks. prałata Jerzego Steckiewicza, wyreżyserowany przez Annę T. Pietraszek.

Przegląd stał się możliwy głównie dzięki zaangażowaniu Krzysztofa Witkowskiego, współorganizatora festiwalu, założyciela, właściciela i dyrektora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, również znanego przedsiębiorcy, działacza społecznego, człowieka wspierającego wiele inicjatyw kulturalnych i społecznych.

– Chcemy wiedzę o tych strasznych czasach przekazać młodemu pokoleniu. Cieszymy się, że gościliśmy młodzież na pierwszych projekcjach filmowych. Są to przeważnie 3 – 4 szkoły, ok. 150 osób. Magnesem festiwalu jest Jan Paweł II. W trochę inny sposób chcemy przekazać jego drogę do świętości. Tutaj akurat poprzez pryzmat spotkań, a także prezentowanych filmów – powiedział dla Kuriera Galicyjskiego Krzysztof Witkowski.

W drugim dniu Przeglądu zaprezentowano film „Sługa Boży ks. Aleksander Wujek Zienkiewicz” o kapelanie sióstr z Nowogródka, który w latach powojennych był autorytetem duszpasterzy akademickich we Wrocławiu. Obecnie rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Zienkiewicza (reż. Krzysztof Kunert, Tomasz Piechnik).

Na zakończenie festiwalu odbył się pokaz filmu „Serce Polski” o mogiłach Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie oraz o miejscach związanych z Adamem Mickiewiczem na Białorusi.

Dziennikarze Kuriera Galicyjskiego zaprezentowali filmy „Nasza Dziesiątka” – dokument zrealizowany z okazji 200-lecia szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie oraz „Kościół na górce” o historii jedynego rzymskokatolickiego kościoła i parafii pw. Chrystusa Króla w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk).

– Filmy tutaj pokazywane przeznaczone są dla wąskiego grona odbiorców, są jednak niezwykle ważne ze względu na podjęte tematy – zaznaczył Andrzej Klimczak, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, oddział w Rzeszowie.

Twórcy filmów zostali odznaczeni przez organizatorów pamiątkowymi medalami „Muzeum monet i medali Jana Pawła II” w 100-lecie Niepodległości dla pamięci o Polsce Kresowej.

Fot. Eugeniusz Sało

Od 2016 roku pomysłodawcy Przeglądu przyznają medale „CUSTOS VERITATIS” – Strażnika Prawdy. Są to tytuły przyznawane osobom, które swoją działalnością służą prawdzie, będąc jej strażnikami i obrońcami. Laureatami tegorocznych nagród zostali: Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Sybiraczka, autorka historyczno-biograficznych powieści dokumentalnych; ks. Andrzej Dzielak, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza, duszpasterz studentów Wrocławia, kapelan internowanych, prześladowanych przez służby komunistycznej Polski za działalność patriotyczną, oraz ks. Witold Józef Kowalów, kapelan z Ostroga na Ukrainie, wydawca i redaktor naczelny czasopisma „Wołanie z Wołynia”.

Fot. Eugeniusz Sało

– Pracę duszpasterską od samego początku łączę z wydawaniem czasopisma „Wołanie z Wołynia”. Wydaliśmy już ponad 100 numerów. Cieszę się, że zostało to zauważone w ten sposób – powiedział ks. Witold Józef Kowalów z Ostroga. – Jest to wspaniały festiwal. Łączy sprawy bardziej znane – jak zbrodnia katyńska czy zbrodnia wołyńska, ze sprawami, które są teraz „niszowe”. Możemy takie filmy znaleźć na YouTube, ale nie ma ich w szerszej świadomości. Obecny festiwal jakby w pigułce podaje w filmach tę wiedzę – podsumował kapłan.

Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych od pierwszej jego edycji objął swym patronatem abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Anna Gordijewska,
Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 5 (297) 13-26 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X