Uniwersytet Jagielloński przedstawił ofertę studiów dla absolwentów szkół średnich z Ukrainy

Uniwersytet Jagielloński przedstawił ofertę studiów dla absolwentów szkół średnich z Ukrainy

W dniach 15 – 17 lutego delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odwiedziła szkoły średnie we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz ofertą studiów najstarszej uczelni w Polsce, a także warunkami życia w Krakowie. Prezentacjom w szkołach towarzyszyły spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu oraz Centrum Polsko-Ukraińskiego w Chmielnickim.

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął projekt, którego celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych kandydatów na studia. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na kontynuację edukacji na polskich uczelniach. Obecnie w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego kształci się ok. 48 tysięcy studentów, w tym prawie 2 tysiące studentów spoza granic Polski.  Niestety często spotykają się z brakiem rzetelnej informacji.

Z wizytą w Szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej. Paweł Winiarski (od lewej), Łucja Kowalska, Agata Maćkowiak, Helena Petelko (Fot. archiwum Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ)

Z inicjatywy prorektora UJ ds. dydaktyki pana prof. dr hab. Armena Edigariana powołano specjalny Studencki Zespół Ambasadorów UJ. Koordynatorem nowopowstałego zespołu został Paweł Winiarski z Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. W skład zespołu wchodzą studenci z odwiedzanych regionów, którzy z własnego doświadczenia znają problemy, z jakimi zmierzyć muszą się zagraniczni kandydaci na studia. Ambasadorem na Ukrainę Zachodnią została Helena Petelko. Pani Helena, studentka II roku europeistyki, opowiedziała o życiu studenckim w Krakowie, w tym o kosztach życia, organizacjach studenckich, stypendiach i akademikach. W wizytach i spotkaniach uczestniczył przedstawiciel Działu Rekrutacji na Studia UJ Agata Maćkowiak. Pani Agata udzielała szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji, jak i samej oferty uczelni.

We Lwowie delegacja odwiedziła szkołę nr 24 im. Marii Konopnickiej i szkołę nr 10 im. św. Marii Magdaleny, gdzie spotkała się z bardzo ciepłym i serdecznym przyjęciem. Pomimo napiętego grafiku, udało się zorganizować spotkania z Emilią Chmielową. W Tarnopolu przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki uprzejmości dyrekcji poprowadzili spotkania informacyjne w szkole nr 4 i nr 5, a także w Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym.

Prezentacja w szkole nr 5 w Tarnopolu (Fot. archiwum Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ)

Ostatnim odwiedzonym miastem był Chmielnicki. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z władzami miasta na temat potencjalnej współpracy. Prelekcja na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się w liceum nr 17. Na koniec dnia delegacja spotkała się z uczestnikami Centrum Polsko-Ukraińskiego, gdzie już w mniej oficjalnej atmosferze rozmawiała o życiu w Krakowie.

Prezentacja najstarszego i najbardziej znanego uniwersytetu w Polsce cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samych uczniów, jak również ich rodziców.
 
Agata Maćkowiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X