Tylko we Lwowie

Tylko we Lwowie

W rzeszowskim Klubie „Turkus” 12 kwietnia br. odbył się koncert pt. „Tylko we Lwowie” w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Cantilena”. Koncert z cyklu „Spotkania z historią” zgromadził pełną salę wiernych widzów. Tym razem chór zaprezentował program piosenek lwowskich oraz kresowych.

 

Wykonano m.in. takie perełki, jak: „Moja gitara”, „Tango Łyczakowskie”, „Marsz Lwowskich dzieci”, „Lwowianka”, „Moje serce zostało we Lwowie”, „Tylko we Lwowie”. Była też piosenka kresowa pt. „Polesia Czar”, którą zaśpiewano dwukrotnie z solistką Marią Mazurek. Tradycyjnie chór zaprezentował też własny hymn ułożony przez małżeństwo Urszulę i Adama Potocznych z Chicago.

Emilia Wołoszyn z menadżerem Chóru „Cantilena” Alicją Borowiec (Fot. Józef Gajda)Program był wyjątkowo urozmaicony. Emilia Wołoszyn wyrecytowała piękny wiersz „Kocham Cię, Lwowie”, napisany przez lwowskiego poetę Henryka Zbierzchowskiego. Było też dużo o Lwowie w specjalnej prelekcji wspartej przeźroczami, a przedstawionej przez Zbigniewa Czarneckiego.

Chór „Cantilena” ma 4 lata, uczestniczy w nim 26 osób. Kierownikiem chóru jest Maria Nowak, menadżerem Alicja Borowiec, a dyrygentem i akompaniatorem Albert Pacześniak. Spotkaniami o Lwowie zainteresowanych jest w Rzeszowie bardzo dużo osób. Jest bowiem wiele ludzi związanych ze Lwowem swoim urodzeniem lub niegdysiejszym zamieszkaniem ich rodziców i krewnych.

Rzeszów przed drugą wojną światową był w obszarze województwa lwowskiego. Jest jeszcze wielu mieszkańców Rzeszowa i okolic, którzy to pamiętają z autopsji. Tematyka lwowska ma wielu sympatyków poza granicami kraju, którzy nawet, gdy obecnie mieszkają np. w USA, a na urlopie przebywają w Rzeszowie, to chętnie przychodzą na koncerty, żeby usłyszeć pieśni o Lwowie. Tym razem też tak było. W koncercie uczestniczył działacz polonijny Jerzy Opaliński z Chicago. Obecnie przygotowywana jest płyta z nagraniami piosenek lwowskich.

W Rzeszowie aktywnie działa Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z jego przewodniczącym Bolesławem Opałkiem. Tematykę lwowską oraz kresową ma też w swoich działaniach Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, które w swoim czasopiśmie „Echo Rzeszowa” zamieszcza cyklicznie wiele tekstów o Lwowie i Kresach Wschodnich.

Za popularyzację tej tematyki, jego przewodniczący Zdzisław Daraż został 16 marca br. wyróżniony „Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP”. Był on też na koncercie. Z Rzeszowa organizowanych jest dużo wycieczek do Lwowa i okolic.

Stanisław Rusznica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X