Turystyka zakupowa

Turystyka zakupowa

Od 1 grudnia 2011 roku konsulat generalny RP we Lwowie, jedynie za pośrednictwem centrów wizowych we Lwowie oraz Iwano-Frankowsku, wprowadza dla obywateli Ukrainy wizy w celu realizacji turystyki zakupowej w Polsce.

 

Wiza będzie wystawiana zainteresowanym osobom na podstawie pisemnej prośby skierowanej do konsulatu generalnego RP we Lwowie. Pierwsza wiza danego typu będzie wystawiana na 7 dni jednokrotna, kolejne – z ważnością do roku (na podstawie oryginału imiennej faktury, która potwierdza dokonanie zakupów w Polsce).

 www.lwowkg.polemb.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X