Teraz wszystko zależy od młodych liderów

Teraz wszystko zależy od młodych liderów

Uczestnicy VII edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (Fot. Aleksander Wolak)

Jak wspominałem wcześniej, „miasteczko” młodych liderów zapewniało możliwość mniej formalnej integracji w bardziej kameralnym gronie również „po godzinach”. Mimo że światła w wielu pokojach nie gasły do późnych godzin nocnych, uczestnicy rześcy i pełni pokładów energii stawiali się na zajęciach następnego dnia punktualnie o 8 rano. Takich liderów nam trzeba!

 

Czy kontakty, które zawiązały się pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów, mogą przełożyć się w przyszłości na jakieś ciekawe projekty? I czy może były już jakieś wspólne międzynarodowe projekty?
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Narodowa Agencja programu „Młodzież w działaniu”, współorganizatorzy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, dysponują środkami, które mogą zagwarantować zaplecze dla niejednego wspaniałego projektu. Teraz wszystko leży w rękach młodych liderów – widząc jednak, jak dobrze układała się współpraca uczestników FEML podczas warsztatów organizowanych w ramach Forum, jestem spokojny, o to, że owoce tej współpracy będą dla nas inspiracją do organizowania kolejnych edycji Forum.

W jaki sposób można wziąć udział w następnym Forum Ekonomicznym Młodych Liderów? Kiedy odbywa się rekrutacja?
Uczestnicy Forum są przedstawicielami organizacji obywatelskich, społecznych, politycznych czy gospodarczych, gościmy więc członków samorządów studenckich, młodzieżówek partyjnych, czy też obiecujących młodych menadżerów wielkich korporacji. Podstawowym warunkiem do udziału w Forum jest więc bycie młodym liderem w swoim środowisku. Możesz być początkującym dziennikarzem, czy „szefem” grupy nieformalnej, jeżeli dobrze uzasadnisz swoje uczestnictwo w konferencji w formularzu aplikacyjnym, Forum stoi przed Tobą otworem!

Organizacja wydarzenia o tak wielkim zasięgu na arenie międzynarodowej to wiele miesięcy ciężkiej pracy. Dlatego rekrutacja na Forum, odbywające się we wrześniu, jest prowadzona już od maja. Dodatkowo kandydaci, którzy złożą swoją aplikację na Forum odpowiednio wcześnie, mają szansę na otrzymanie grantu pokrywającego prawie w całości koszty uczestnictwa w konferencji. Dla tego warto śledzić informacje o kolejnej edycji Forum na stronie: Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

 

Zapraszam również do uczestnictwa w innych działaniach europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Więcej na: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw


Czytaj też:

XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy


Wywiad z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longinem Komołowskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X