„Teatr: historia, teoria, praktyka”

„Teatr: historia, teoria, praktyka”

26 lutego 2014 roku na Wydziale Kultury i Sztuki Uniwersytetu Lwowskiego odbyła się prezentacja kolejnej książki „Teatr: historia, teoria, praktyka”.

Jest to antologia tekstów wybitnych polskich teatrologów, przetłumaczonych z języka polskiego przez studentów Katedry Teatrologii i Sztuki Aktorskiej. W poszczególnych publikacjach poruszane są m. in. zagadnienia historii teatru, teoria interpretacji tekstów dramatycznych oraz ich przedstawień scenicznych, a także różne sposoby interpretacji teatru i spektaklu.

Jak zaznaczył moderator prezentacji, aktor, profesor Bohdan Kozak, ta książka wiele zawdzięcza profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego Januszowi Deglerowi, który dostał zgodę na tłumaczenie i publikowanie tekstów wybitnych historyków i teoretyków teatru polskiego Jana Michalika, Tadeusza Kowzana, Anny Krajewskiej, Dobrochny Ratajczakowej, Sławomira Świątka, Zbigniewa Raszewskiego. Współpraca z uniwersytetami Wrocławskim, Jagiellońskim w Krakowie, Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzielenie się osiągnięciami naukowymi w dziedzinach historii i teorii teatru, a także organizacja wspólnych konferencji, lekcje, wymiany studentów, pozwoliły Katedrze Teatrologii i Sztuki Aktorskiej, otwartej w 1999 roku, podnieść się na wyższy poziom.

W prezentacji wzięli udział ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, dyrektor Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej Andrij Maciak, ukraiński aktor, profesor Bohdan Kozak, pisarz i redaktor wydania Nina Biczuja, wykładowcy i studenci Wydziału Kultury i Sztuki Uniwersytetu Lwowskiego.

 

Dr hab. Switłana Maksymenko (Fot. Eugeniusz Sało)– Jest to kontynuacja czegoś bardzo cennego – tłumaczenia książek, publikacji oraz artykułów naukowych z języka polskiego na ukraiński. Nasza współpraca z powodzeniem rozwinęła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Cieszymy się, że to również kawałek naszej pracy, ponieważ różne struktury polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej w pewny sposób są zaangażowane w kwestie wydawnicze. I prezentacja książki o teatrze jest kolejnym tego przykładem – powiedział ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin.

Dr hab. Maja Harbuziuk zaznaczyła, że obecne ukraińskie badania teorii teatru są w stanie krytycznym. Ukraińska teatrologia jest mocniejsza w historii teatru, badaniach historycznych, krytyce teatralnej, ale w dziedzinie teorii teatru niestety nie ma się czym pochwalić. Dlatego bardzo ważne jest wykorzystywanie doświadczenia i opracowań naszych najbliższych sąsiadów. – Jest jeszcze wiele tekstów polskich teatrologów, które chcielibyśmy przetłumaczyć i opublikować i mam nadzieję, że małymi krokami będziemy to kontynuować – dodała.

– Instytut Sztuki Współczesnej w Kijowie przygotowuje książkę „Wielonarodowe teatry na Ukrainie”. Dużą część zajmuje polski teatr, który będzie szeroko przedstawiony w tej fundamentalnej pracy, w tym Polski Teatr Ludowy we Lwowie, który obchodził jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Chciałabym, aby nasze skromne prace były znane również w Polsce, bo piszemy o naszym teatrze, znamy polski teatr i chcemy wam wszystkim podziękować za wsparcie – powiedziała dr hab. Switłana Maksymenko.

– Mamy szansę zmienić nasz teatr, zmienić publiczność, zmienić nasze nastawienie, naszą naukę. Tak więc nie bójcie się, pokazujcie swoje prace, szukajcie ludzi o podobnych poglądach, szukajcie sponsorów i nie czekajcie dziesięć lat na publikacje waszej książki – zwróciła się do obecnych wydawca naukowy Ulana Roj.

Od roku Katedra Teatrologii i Sztuki Aktorskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim nad projektem „Teatry Lwowa 1789-1945”, gdzie są prowadzone badania naukowe teatrów polskiego, niemieckiego, ukraińskiego i żydowskiego tego okresu. Niebawem ukaże się książka „Historia teatru ukraińskiego w Galicji”, zawierająca publikacje wybitnego ukraińskiego krytyka teatralnego Stepana Czarneckiego. Niektóre z nich zostały przetłumaczone z języka polskiego.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X