Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego

Trzydniowe szkolenia dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy pt. „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych” odbyły się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) w dniach 29 września – 1 października. Organizatorem projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja.

– Chcielibyśmy przekazać polskie doświadczenie wprowadzania i zastosowania aktywizujących metod w nauczaniu języka ojczystego. Taki jest cel tego szkolenia – powiedziała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja.

{youtube}vAiRfvBtzPI{/youtube}

Do Stanisławowa przybyła 30-osobowa grupa nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych oraz pedagogów uczących języka polskiego jako obcego w szkołach stacjonarnych z Kijowa, Lwowa, Iwano-Frankiwska (d. Stanisławów), Kropiwnickiego (d. Kirowograd), Odessy, Użhorodu oraz innych miast Ukrainy.

Szkolenia prowadzili Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery. Trenerzy z Polski podkreślali znaczenie budowania atmosfery sprzyjającej nauce, mówili o czynnikach wpływających na proces uczenia się oraz poruszyli temat wyzwań edukacji, szukając odpowiedzi na pytanie: do czego przygotowuje polska szkoła na Ukrainie?

– Proponujemy nauczycielom języka polskiego warsztaty dotyczące zagadnień związanych z ocenianiem kształtującym. Jest to pewna filozofia pracy, wciągająca uczniów do procesu dydaktycznego, by osiągnąć lepsze wyniki – zaznaczył współprowadzący szkolenia Andrzej Pery.

Przypomnijmy, że Fundacja Wolność i Demokracja realizuje od kilku lat kompleksowy projekt wspierania szkolnictwa polskiego na Ukrainie poprzez różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z całej Ukrainy.

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi, Niemiec i Ukrainy.”

Eugeniusz Sało

Fot. Leon Tyszczenko
{gallery}gallery/2017/szkolenia_nauczycieli_wid_tyszcsenko{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X