Sukces gminy w partnerstwie

Sukces gminy w partnerstwie

Opierając się na doświadczeniach polskich samorządów zjednoczona gromada terytorialna (ZGT – odpowiednik gminy) z Peczeniżyna stała się jedną z najlepszych na Ukrainie.

Dziś bez udziału gminy z Peczeniżyna nie odbywa się żaden ukraiński i europejski konkurs samorządów.

– W większości aspektów zarządzania budowanie inwestycyjnej atrakcyjności naszych ośmiu wiosek opieramy na doświadczeniach naszych polskich kolegów – mówi Ihor Dowiriak, przewodniczący gromady, przed kolejnym konkursem „Gmina na milion”, który odbywa się w programie „1+1” telewizji ukraińskiej wspólnie z programem wspierania decentralizacji na Ukrainie przez Agencję USA ds. rozwoju międzynarodowego, zatytułowanym „Decentralizacja przynosi lepsze wyniki i jest bardziej efektywna”. Mężczyzna jest bardzo przejęty tym, co robi, mówiąc, że dąży do zwycięstwa i widać, że determinacji mu nie brakuje. Stać się bardziej zdecydowanym, a nawet – upartym, pomogli mu polscy partnerzy.

Delegacja z Peczeniżyna w Polsce

Kiedy rozpoczęła się wasza współpraca z Polakami?
Współpracowaliśmy z sąsiadami, gdy jeszcze byłem wójtem Peczeniżyna. Od listopada 2012 roku wymienialiśmy doświadczenia z gminą Barciany powiatu kętrzyńskiego woj. Warmińsko-Mazurskiego. Na tamtym terenie mieszka obecnie wielu Ukraińców, przesiedlonych podczas akcji „Wisła” w latach 40. XX wieku ze wschodu Polski. Jest tu cerkiew greckokatolicka i organizacje ukraińskie. Bardzo nam miło, że pośród radnych gminy jest przedstawicielka społeczności ukraińskiej – Anna Tereszko. Gdy 1 stycznia 2016 roku powstawała nasza gmina, od samego początku rozpoczęliśmy aktywną współpracę z międzynarodowymi fundacjami. Jako pierwsi okazali nam wsparcie fachowcy FIM – Fundacja Inicjatyw Menadżerskich z Lublina. W ramach tej współpracy udało się nawiązać kontakty z gminą Tryńcza powiatu przeworskiego woj. Podkarpackiego.

Jakie są konkretne wyniki tej współpracy?
– Jasne, że jesteśmy nastawieni jedynie na konkretne wyniki (śmiech). W ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich w 2016 roku zrealizowaliśmy dwa projekty: „Ukraińska administracja przyszłości” i „Akademia liderów partycypacji”.

W tym pierwszym projekcie partnerzy z FIM zbadali jakość życia i sposób nadawania usług na terenie ZGT Peczeniżyn. Również przedstawiciele naszej gromady zapoznali się z polskimi doświadczeniami partycypacyjnego zarządzania. To ostatnie nie jest dla wszystkich zrozumiałe, więc wyjaśniam: jest to jeden z rodzajów zarządzania, oparty na udziale w zarządzaniu pracowników najemnych, przy tym stosunki pomiędzy pracodawcą i podległymi oparte są na partnerstwie. Takie zarządzanie podnosi efektywność pracy i usuwa pewne nierówności. W ZGT, gdzie właściwie wszyscy się znają, jest to konieczne.

Wspólnie z gminą Tryńcza opracowaliśmy wspólny projekt na ponad 2,5 mln euro: „Wzrost dostępności ZGT z Peczenizyna i gminy Tryńcza poprzez partnerską współpracę naprawy dróg lokalnych, jako podstawy rozwoju bezpieczeństwa i komfortu podróżowania”. Ten projekt podaliśmy na konkurs projektów w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Niestety, na konkursie ten projekt nie znalazł poparcia. Naturalnie, jest przykro, ale dla nas jest to przede wszystkim doświadczenie współpracy międzynarodowej według wzorców europejskich.

Przedstawiciele peczeniżyńskiej gminy na stacji pomp w Polsce

Czy polscy partnerzy odwiedzali ZGT Peczeniżyna?
21 sierpnia 2016 roku podpisaliśmy umowę o przyjaźni i współpracy pomiędzy naszą gminą i gminą Barciany. Na tę uroczystość przyjeżdżał do nas wójt gminy Ryszard Kozyra z delegacją. W październiku 2017 roku w ramach realizacji projektu: „Turystyka i kultura: wykorzystanie potencjału partnerskich gmin Polski i Ukrainy” do Peczeniżyna zawitał Paweł Prokop, prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Menadżerskich i radca prezydenta Lublina, Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza i Bogdan Jurczuk, konsultant FIM, tłumacz.

Na tym spotkaniu Ryszard Jędruch podzielił się swymi doświadczeniami w zakresie decentralizacji, która miała miejsce w Polsce na początku 1990 roku. Tu zrozumieliśmy, że niestety, daleko nam do Europy, ale postanowiliśmy zrobić wszystko co jest możliwe, aby dorównać naszym sąsiadom i stać się nawet lepszymi od nich (śmiech).

My, ze swej strony, również odwiedziliśmy naszych sąsiadów, aby zapoznać się z polskimi doświadczeniami decentralizacji, nauczyć się tworzyć projekty z udziałem w europejskich grantach, przyciągnąć fundusze na rozwój społeczności. Zapoznaliśmy się z ich zakładami kultury, sportu, szkołami. Na podstawie tego chcemy zorganizować Centrum Kulturalno-Oświatowe naszej gminy według polskiego wzorca. A jeszcze w gminie Tryńcza widzieliśmy pompownię i chcemy napisać projekt, aby wybudować u nas taką samą.

Info: ZGT Peczeniżyn znajduje się w rejonie kołomyjskim obw. iwanofrankiwskiego. Centrum gromady – miasto Peczeniżyn. Do gminy należą wioski: Kniażdwór, Kijdańce, Mały Kluczów, Markówka, Mołodiatyn, Rungury, Swoboda, Sopów. Ilość ludności 18 468 osób. Na terenach Kniażdworu znajduje się największy rezerwat cisu w Europie, gdzie na ponad 70 ha rosną te rzadkie już drzewa. W miejscowości Sopów zarejestrowano 115 prywatnych przedsiębiorców. Są tu dwa zakłady mięsne, cztery tartaki, zakład produkcji mebli, przedsiębiorstwo transportowe i mini fabryka. W Rungurach mieszka artystka ludowa, tkaczka Maria Stefak, w Markówce są dwa źródła lecznicze, a wioska Swoboda jest ojczyzną polskiego pisarza Stanisława Vincenza. Mołotyn sławi się swymi muzykami i rzemiosłem rzeźbiarskim.

Myrosława Hrynewecka
Tekst ukazał się w nr 4 (296) 28 lutego – 12 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X