Stypendium Rządu RP na studia w Polsce

Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób pochodzenia polskiego (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo – Wschodniej na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2017/2018.

Dokumenty przyjmowane będą w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie przy ul. I. Franki 108 w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 roku. Prosimy o zapisanie się telefonicznie na złożenie kompletu dokumentów (numer kontaktowy /032/295 79 51), bądź mailowo (e-mail: barbara.pacan@msz.gov.pl)z dopiskiem w tytule „Dokumenty na studia w Polsce”.

Dla kandydatów na studia ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dla kandydatów na studia medyczne informacja będzie umieszczona w późniejszym terminie.

Źródło: lwow.msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X