Studia magisterskie w Jarosławiu

Studia magisterskie w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymała decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „zarządzanie”.

Poszerzenie oferty edukacyjnej PWSTE w Jarosławiu jest rezultatem starań jej władz zmierzających w kierunku podniesienia rangi uczelni, jako prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego o ugruntowanej, wiodącej pozycji wśród Państwowych Szkół Zawodowych w Polsce.

– Starania o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania spowodowane były wielkim zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej i miejscowych przedsiębiorców skupionych wokół PWSTE w Jarosławiu, a także absolwentów studiów I stopnia zdecydowanych na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich. Uzyskanie zgody na kształcenie na poziomie magisterskim zwiększa prestiż jarosławskiej uczelni, poszerzając jej ofertę dydaktyczną oraz zaspokajając potrzeby rynku pracy na kadrę z dziedziny zarządzania na poziomie studiów II stopnia – poinformowała Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Poprzez dotychczasową 15-letnią działalność – PWSTE w Jarosławiu realizuje zadania budowania intelektualnego zaplecza, integrując wiele lokalnych środowisk i społeczności regionu, które wykazują oczekiwania permanentnego rozwoju i uzyskiwania przez uczelnię nowych uprawnień.

Aktualnie PWSTE w Jarosławiu w pięciu Instytutach: Ekonomi i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej kształci się 3 847 studentów, z których 1 447 otrzymuje stypendia. Uczelnia proponuje swoim studentom kształcenie na 27 specjalnościach w ramach 16 kierunków.

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 15 (187) 16 – 29 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X