Sprawa pomocy dla ZPU w Sejmie RP

Sprawa pomocy dla ZPU w Sejmie RP

Poseł na Sejm RP Artur Górski złożył interpelację w sprawie potrzeby zwiększenia wsparcia dla Związku Polaków na Ukrainie.

 

Warszawa, dn. 9.05.2012 r.

 

Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych

 

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładamy Panu Ministrowi interpelację poselską w sprawie potrzeby zwiększenia wsparcia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Związku Polaków na Ukrainie.

 

W nr 8 (156) „Kuriera Galicyjskiego” na str. 12 zamieszczono rozmowę z Panem Antonim Stefanowiczem, p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie pt. „Bezdomny Związek Polaków na Ukrainie”. Z tekstu tego wynika, że Związek Polaków na Ukrainie otrzymuje nieznaczne wsparcie materialne z Polski i praktycznie żadnego wsparcia od władz ukraińskich, gdy polskie władze znacząco wspierają mniejszość ukraińską w naszym kraju.

 

W rozmowie Pan Stefanowicz, pełniący obowiązki prezesa ZPU od 11 grudnia 2011 r., skarży się, że Związek stracił siedzibę w Kijowie przy ul. Gogolewskiej 23. Lokal mieścił się w suterenie i miał 52 mkw. Dla wyjaśnienia sytuacji szef ZPU zwrócił się listownie do burmistrza szewczenkowskiej dzielnicy miasta Kijowa – Serhija Zimina. Otrzymał oficjalną odpowiedź, iż z powodu zadłużenia, które na 18.08.2010 r. stanowiło 261552,83 hrywien (32700 USD), lokal siedziby ZPU został sprzedany prywatnej firmie.

 

Rozgoryczony Stefanowicz zauważył, że wsparcie dla ZPU ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2011 r. wynosiło łącznie 18 tys. zł, z czego na utrzymanie biura ZPU otrzymała tylko 10 tys. złotych, zaś 8 tys. na organizację imprez kulturalnych, co jest kroplą w morzu potrzeb.

 

P.o. prezesa ZPU przypomina, że jeszcze na początku lat 90. ub. wieku władze polskie sfinansowały z budżetu państwa, za sumę 650 tys. USD, kupno całego budynku w Przemyślu („Dom Narodowy”) dla Związku Ukraińców w Polsce (ZUP). Ponadto mniejszość ukraińska w Polsce otrzymuje stałe dotacje z polskiego rządu. Np. w 2011 roku organizacje mniejszości ukraińskiej w Polsce otrzymały na swoją działalność, w tym na utrzymanie lokali, wydawnictwo gazet itd.: Związek Ukraińców w Polsce – ponad 1 mln 590 tys. złotych. Stowarzyszenie Łemków – 830 tys. złotych. Związek Ukraińców Podlasia – 337 tys. zł. Tymczasem, dla porównania, kwota wsparcia rządu ukraińskiego dla ZPU wynosiła w tym samym czasie 0 zł (słownie: zero zł).

 

Obecnie ZPU ma nowy lokal o metrażu 26 mkw przy ul. Iwana Franki 40b, wynajęty dzięki życzliwości prywatnych sponsorów, jednak ich pomoc jest tymczasowa i bez stałego wsparcia z budżetu państwa polskiego i ukraińskiego także ten lokal okaże się tymczasowy i Związek Polaków na Ukrainie ponownie znajdzie się na bruku.

 

W tym samym numerze „Kuriera Galicyjskiego” na stronie tytułowej jest sprawozdanie z XXII posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy (z 25 IV 2012 r.). Możemy przeczytać następującą informację: „Strony podkreśliły konieczność wszechstronnego rozwoju współpracy kulturalno-społecznej, a także znaczenie wspierania procesu zbliżenia i pojednania między narodami, szczególnie w kontekście zbliżających się trudnych rocznic”. To zbliżenie może mieć miejsce wówczas, gdy obie mniejszości będą przez rządy obu krajów dostrzegane, a pomoc dla nich będzie symetryczna i w Polsce i na Ukrainie. Przy czym nie ma wątpliwości, że wsparcie rządu polskiego dla głównej organizacji reprezentującej polską mniejszość na Ukrainie powinno być znacznie większe, co obecnie – po przeniesieniu środków na Polonię i Polaków mieszkających za granicą z Senatu do MSZ – zależy wyłącznie od decyzji polskiej dyplomacji.

 

W związku z powyższym mam następujące pytania do Pana Ministra:

– Czy Pan Minister zna trudną sytuację finansową Związku Polaków na Ukrainie?

– Czy MSZ planuje zwiększenie wsparcia finansowego dla organizacji polskich na Ukrainie, w tym dla ZPU? Czy wsparcie to będzie przewidywało stałą, realną pomoc w utrzymaniu siedziby Związku?

– Jakie działania podejmuje MSZ, aby wpłynął na rząd ukraiński, by ten – mając na uwadze opiekę rządu polskiego nad mniejszością ukraińską w Polsce – udzielił dotacji państwowej dla ZPU? Czy działania MSZ w tej kwestii rokują jakieś nadzieje, szczególnie wobec „zbliżających się trudnych rocznic”?

 

Artur Górski,

poseł na Sejm RP z ramienia PiS, członek Komisji Łączności z Polakami Za Granicą


Posłuchaj: Artur Górski w rozmowie telefonicznej o interpelacji w sprawie potrzeby zwiększenia wsparcia dla Związku Polaków na Ukrainie

http://www.radiownet.pl/publikacje/artur-gorski-glos-w-sprawie-polakow-na-ukrainie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X