Spotkanie Ossolińskie z prof. Piotrem Glińskim

Gościem 71. Spotkania Ossolińskiego był prof. Piotr Gliński, wicepremier oraz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, który przybył z wizytą na Ukrainę.

W gmachu głównym Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka (dawnym Ossolineum) otwarto również wernisaż wystaw jubileuszowych z okazji 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich „Ossolineum: zbiory lwowskie”.

Na spotkaniu byli obecni: ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Adolf Juzwenko, wicedyrektor Lwowskiej Narodowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka NAN Ukrainy Wasyl Fersztej, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Jan Malicki, a także liczne grono profesorów i intelektualistów, dyrektorów placówek kulturalnych, przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz reprezentantów miejscowych towarzystw polskich.

Spotkania Ossolińskie, organizowane od 2006 roku pod patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie, stanowią ważny element współpracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka.

Więcej w następnym numerze Kuriera Galicyjskiego.

Eugeniusz Sało

{gallery}gallery/2017/piotr_glinski_spotkanie_ossolinskie_salo{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X