Spotkanie dziennikarzy mediów polskich na Ukrainie

Spotkanie dziennikarzy mediów polskich na Ukrainie

23 marca br. we Lwowie odbyło się spotkanie dziennikarzy polskich mediów na Ukrainie z przedstawicielami Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Krótka, bo jednodniowa wizyta we Lwowie przedstawicieli Fundacji „Wolność i Demokracja”, była okazją do wymiany poglądów na zadania mediów polskich wobec współczesnych wyzwań na Ukrainie. W spotkaniu z ramienia Fundacji udział wzięli prezes Michał Dworczyk oraz Lilia Luboniewicz i Rafał Dzięciołowski. W spotkaniu udział wzięli również konsulowie Jacek Żur i Marian Orlikowski z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Media polskie na Ukrainie przedstawiali dziennikarze z całego kraju, redakcje gazet, większych i mniejszych periodyków, radia i programów telewizyjnych.

Była to kolejna okazja do przedstawienia poglądów polskich dziennikarzy z Ukrainy, określenia ich oczekiwań ze strony Polski i zaprezentowania swoich wydań. Naturalnie zabrzmiał cały szereg apeli o umożliwienie szerszego dostępu do wydań internetowych prasy polskiej, do serwisów PAP oraz innych, skąd można czerpać informacje o wydarzeniach w Polsce. W mediach ukraińskich tego rodzaju notatki w ostatnich czasach sprowadzają się do informacji o wsparciu Polski dążeń europejskich Ukrainy. Natomiast o bezpośrednich wydarzeniach w Kraju nie ma za dużo informacji. Niestety na polskich portalach informacyjnych oraz na portalach poważnych periodyków większość informacji jest płatna.

W obecnej sytuacji, gdy redakcje w Polsce swe dochody czerpią z prenumeraty wydań cyfrowych, nie zawsze można uzyskać dostęp do informacji. Mówili o tym na spotkaniu także przedstawiciele Fundacji, obiecując stworzyć swego rodzaju bazę informacyjną, z której można będzie korzystać bezpłatnie. Padła też propozycja o możliwości zamawiania jakiś konkretnych materiałów czy informacji, które mogą być przygotowywane na zamówienie Fundacji.

Przedstawiciele Fundacji zapewnili o swej pomocy merytorycznej polskim mediom. Chodzi głównie o poziom językowy i korektę prasy. Są regiony, gdzie nie ma dość wykwalifikowanej kadry dziennikarskiej, piszącej po polsku. Fundacji zależy na podniesieniu poziomu prasy polskiej na Ukrainie i, co za tym idzie, poprawę ogólnej znajomości języka polskiego, Nie jest bowiem tajemnicą, że wiele lokalnych polskich gazet służy jako materiał dydaktyczny przy nauczaniu języka polskiego. Szczególnie dotyczy to regionów wschodnich, gdzie polskość zaczyna się intensywnie odradzać. Język polski jest też coraz bardziej popularny również wśród ludności ukraińskiej, a Ukraińcy stanowią coraz większą część czytelników. Jak wynika z danych przytoczonych przez konsula Mariana Orlikowskiego, język polski jest trzecim co do popularności językiem obcym na Ukrainie (po rosyjskim i angielskim).

Spotkanie posłużyło również do nawiązaniu kontaktów pomiędzy polskimi dziennikarzami z różnych regionów Ukrainy, omawiano sprawy organizacyjne tworzonej Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, umawiano się na wymianę korespondencji pomiędzy redakcjami i zacieśnienie współpracy międzyregionalnej.

Wymieniano wrażenia z ostatnich wydarzeń na Ukrainie. W tym miejscu, warto wspomnieć, że wszystkie media polskie na Wschodzie, podobnie jak ich czytelnicy, mieszkający na Ukrainie Polacy, poparły dokonujące się na Ukrainie zmiany, relacjonując na bieżąco wydarzenia ostatnich miesięcy.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 202 za 31 marca – 14 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X