08/01/2018 15:36

Dwie kolędy sąsiadów

Mieszkańcy naszej wioski Sopów koło Kołomyi są grekokatolikami, obchodzącymi święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego (6 stycznia). Jednak nastrój świąteczny zaczyna we wiosce panować już 24 grudnia. Pamiętam, jak w dzieciństwie mój dziadek zakazywał ciężkich prac w „polską Wigilię”, opowiadał o Polakach, którzy mieszkali w wiosce przed wojną, wymieniał ich imiona i nazwiska…

02/01/2018 19:55

Michał Dejnega: Jestem dyrektorem kolegiaty, nie muzeum

z Michałem Dejnegą, artystą malarzem i dyrektorem Muzeum Sztuki Przykarpacia w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie), mieszczącym się w dawnej kolegiacie, najstarszej świątyni ufundowanej przez Potockich, rozmawia Jarosław Krasnodębski.

01/01/2018 22:09

Piłsudski jest już inaczej widziany na Litwie

Piłsudski powoli przestaje być odbierany wyłącznie jako wróg Litwy. Coraz częściej mówi się o tym, że pochodził z Litwy, wspomina się Zułowo, o czym wcześniej nie było w ogóle mowy. Coraz częściej Litwini przychodzą na cmentarz na Rossie. Widać też zmianę w litewskich mediach.

07/12/2017 17:52

Zobaczył piekło na ziemi i opowiedział o tym światu

Jan Karski miał wybór, jak każdy człowiek, co dnia. Przecież nie musiał wejść do getta, nie musiał jechać do Bełżca – było to bardzo niebezpieczne. Jednak podjął decyzję, że wejdzie. Skutki jego działań były kolosalne, tak że możemy mówić o roli jednostki w historii.

25/11/2017 21:46

Tadeusz Siemek o Stanisławowie: „Tam był mi raj...”

Rozmowa Jarosława Krasnodębskiego z Tadeuszem Siemkiem, tłumaczem książek z języka rosyjskiego, czeskiego i słowackiego, przede wszystkim dawnym mieszkańcem Stanisławowa, a obecnie Warszawy, wypoczywającym od czasu do czasu w Konstancinie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.