04/04/2018 14:56

Paweł Żebriwski przywraca Donbas Ukrainie

- Jestem Ukraińcem polskiego pochodzenia i oczywiście jestem rzymskim katolikiem – tak określa swoją tożsamość 56-letni Paweł Żebriwski, który od czerwca 2015 roku przewodniczy donieckiej obwodowej wojskowo-cywilnej administracji.

03/04/2018 10:10

Tylko zjednoczeni możemy coś osiągnąć!

W 2008 roku nie widziałem żadnej wojny w Gruzji, w Abchazji. Mam do siebie pretensje o to, ponieważ byłem już dorosłym człowiekiem, a myślałem, że owszem jest gdzieś jakaś wojna, ale przecież nie u mnie w domu.

30/03/2018 13:55

Nie możemy zmarnować historycznej szansy

Jan Piekło, ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, w trakcie Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie opowiedział o obecnym stanie relacji polsko-ukraińskich. Rozmowa odbyła się w dniu, gdy doszła informacja o wybuchu granatu na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Rozmawiał Wojciech Jankowski.

14/03/2018 19:53

Państwa nieuznawane – krwawe igraszki imperium

Oni toczyli wojny nie w swoim imieniu. Rosja jest drugoplanowym bohaterem tej książki, mrocznym spiritus movens, który popycha ludzi, żeby brali karabiny w dłoń, strzelali do siebie, a potem po 20 latach orientowali się, że walczyli bez sensu, nie w swojej wojnie.

28/01/2018 11:40

Osiem lat łagru za jedno opowiadanie

9 października 1957 roku w Londynie zmarła polska pisarka przedwojenna i emigracyjna Herminia Naglerowa, ważna działaczka Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

08/01/2018 15:36

Dwie kolędy sąsiadów

Mieszkańcy naszej wioski Sopów koło Kołomyi są grekokatolikami, obchodzącymi święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego (6 stycznia). Jednak nastrój świąteczny zaczyna we wiosce panować już 24 grudnia. Pamiętam, jak w dzieciństwie mój dziadek zakazywał ciężkich prac w „polską Wigilię”, opowiadał o Polakach, którzy mieszkali w wiosce przed wojną, wymieniał ich imiona i nazwiska…

02/01/2018 19:55

Michał Dejnega: Jestem dyrektorem kolegiaty, nie muzeum

z Michałem Dejnegą, artystą malarzem i dyrektorem Muzeum Sztuki Przykarpacia w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie), mieszczącym się w dawnej kolegiacie, najstarszej świątyni ufundowanej przez Potockich, rozmawia Jarosław Krasnodębski.

01/01/2018 22:09

Piłsudski jest już inaczej widziany na Litwie

Piłsudski powoli przestaje być odbierany wyłącznie jako wróg Litwy. Coraz częściej mówi się o tym, że pochodził z Litwy, wspomina się Zułowo, o czym wcześniej nie było w ogóle mowy. Coraz częściej Litwini przychodzą na cmentarz na Rossie. Widać też zmianę w litewskich mediach.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.