03/12/2018 15:34

Pamiętamy o Kresach

z Janem Sabadaszem, prezesem Zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe, rozmawiała Anna Gordijewska.

31/10/2018 10:18

Tylko dobro

z prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emilem Legowiczem rozmawiał Krzysztof Szymański.

28/08/2018 13:02

Tak nam się odrodziła, Polska, Ojczyzna miła!

We wrześniu bieżącego roku w Polsce, w Jarosławiu, ukaże się książka autorstwa Krzysztofa Kubaszka pt. „Tak się odrodziła Polska, Ojczyzna miła”. Jest to patriotyczny zbiór wierszy skierowany do dzieci i młodzieży, napisany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.