20/02/2019 12:05

W 2020 roku w Kijowie powinna odbyć się defilada polsko-ukraińska

Strona polska mogłaby wreszcie publicznie podziękować za to, że Ukraińscy walczyli ramię w ramię z Polakami, a strona ukraińska powinna stwierdzić, że to była dobra intencja – odbudowa Ukraińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście to było w interesie Polski, ale też w interesie Ukraińców. Gdyby to się wówczas ziściło, to Ukraina nie zaznałaby głodu z roku 1923, i z lat 1932–33 i 1946–47.

18/02/2019 20:32

Kazimierz Burnat: Jeśli możesz pisać – pisz!

Nazwisko polskiego poety, tłumacza, krytyka literackiego, eseisty, prezesa Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, członka Prezydium ZG ZLP – przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Kazimierza Burnata znane jest w środowiskach literackich i czytelniczych Iwano-Frankiwska, Kijowa, Charkowa, Boryspola, Kropywnyckiego, wielu miast obwodu lwowskiego i tarnopolskiego.

15/01/2019 14:28

Jesteśmy jedną wielką rodziną

Rozmowa z Jego Ekscelencją metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim. Rozmawiali Wojciech Jankowski i Konstanty Czawaga.

24/12/2018 11:06

Coroczne wizyty we Lwowie Mikołajów z Poznania

Ze Stanisławem Łukasiewiczem, prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Poznaniu, i Jackiem Kołodziejem, członkiem zarządu poznańskiego oddziału TMLiKPW, rozmawiał Wojciech Jankowski.

21/12/2018 12:12

Żegnaj, tak bliski mi Lwowie!

27 listopada w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyły się uroczystości pożegnania i zakończenia misji dyplomatycznej konsula Mariana Orlikowskiego, kierownika wydziału współpracy z Polakami na Ukrainie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.