01/02/2018 16:52

Ekumeniczna modlitwa w katedrze lwowskiej

Na zakończenie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła we lwowskiej katedrze łacińskiej na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zgromadzili się duchowni i liczni wierni Kościoła Katolickiego dwóch obrządków, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu moskiewskiego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu kijowskiego, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Chrześcijańskiego Kościoła Ewangelickiego „Getsemani”.

12/12/2017 14:51

Dobroć serca

2 grudnia w Kurii Metropolitalnej we Lwowie pod patronatem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbył się VI Charytatywny Bożonarodzeniowy Kiermasz Fundacji „Dajmy Nadzieję”, podczas którego zbierano środki na wózek inwalidzki dla ciężko chorej dziewczynki Wasyłynki Dacio.

05/12/2017 13:24

Powrót albertynów i albertynek do Lwowa

12 listopada, w 28. rocznicę kanonizacji brata Alberta, arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki erygował dom sióstr albertynek przy ul. Święcickiego we Lwowie i poświęcił w tym dniu Przytulisko dla ubogich w lwowskiej dzielnicy Zboiska, które poprowadzą bracia albertyni.

09/11/2017 20:22

Dlaczego w Zimnej Wodzie budują nowy kościół

13 października, na zakończenie Roku Fatimskiego w Kościele rzymskokatolickim na Ukrainie, arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki dokonał wmurowania przywiezionego z Fatimy kamienia węgielnego w ściany kościoła Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, który wierni budują w podlwowskiej wsi Zimna Woda.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.