17/08/2018 11:09

Od Łanowic do Sąsiadowic

26 lipca w Kościele katolickim na Ukrainie została zapoczątkowana nowa piesza pielgrzymka – od sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach do sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach. Obie te wioski położone są niedaleko Sambora w obwodzie lwowskim.

05/06/2018 18:46

Procesja Bożego Ciała w Kamieńcu Podolskim

Przeniesiona na Ukrainie z czwartku na niedzielę uroczystość Bożego Ciała miała miejsce 3 czerwca w kościele podominikańskim pw. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim (odwód Chmielnicki).

04/06/2018 17:46

Uroczystość Bożego Ciała i procesja we Lwowie

3 czerwca z okazji Uroczystości Bożego Ciała, którą obchodzimy od niedawna na Ukrainie w niedzielę, o godz. 11:00 mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przewodniczył biskup Piotr Libera z Płocka.

25/05/2018 19:27

650-lecie parafii w Sądowej Wiszni

- Cieszę się bardzo, że w tak rzadko spotykany jubileusz 650-lecia utworzenia parafii, a także w święto patronalne Matki Bożej Wspomożenia Wiernych mogę dokonać intronizacji w tym kościele relikwii św. Jana Pawła II, który tak bardzo związany jest z tą ziemią – powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki 24 maja podczas uroczystości w Sądowej Wiszni koło Mościsk.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.