• IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wi...

    Spektakle, warsztaty, wystawy, a nawet wieczory poezji, jazzu i bluesa. Polacy ze wszystkich stron świata po raz dziewiąty przybyli na jeden z najbardziej znanych festiwali teatral...
  • Luba Lewak. Jubileusz 50-lecia pracy akt...

    Gra role komediowe i dramatyczne, bawi i wzrusza setki widzów. 50 lat temu zadebiutowała rolą Panny Młodej w „Weselu” Wyspiańskiego. W listopadzie tego roku podczas jubileuszu swoj...
  • Renowacja schodów wejściowych kościoła p...

    Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozpoczął renowację, ze względu na zły stan techniczny, schodów wejściowych przed kościołem pw. św. Antonieg...

aktualności

Dokumentacja cmentarzy w powiecie zbaraskim

14/11/2019 08:37

Ponad 500 polskich nagrobków z dawnego powiatu zbaraskiego zostało udokumentowanych w roku 2019

Pięć lat temu rozpoczęto odbudowę kościoła w Buszczu

14/11/2019 06:43

Dnia 5 października br. w Buszczu (woj. tarnopolskie, pow. brzeżański) przy XVII-wiecznym kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbył się plener, który urządziły studentki z V i VI roku studiów Lwowskiego Państwowego Instytutu Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza pod opieką wykładowczyni Anny Korżewy.

Uroczysty koncert „Niepodległa” w Filharmonii Lwowskiej

12/11/2019 19:49

Koncert z udziałem Krzesimira Dębskiego i Akademickiej Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru Kameralnego Gloria Lwowskiej Filharmonii Narodowej został poprzedzony hymnami narodowymi obydwu państw. Chór odśpiewał „Mazurek Dąbrowskiego” i „Szcze ne wmerła Ukrajina”. Część zasadnicza rozpoczęła się kolejnym hymnem – pieśnią rycerską „Bogurodzica”. Zebrani stali po raz trzeci tego wieczoru.

Fundacja pomaga rozwijać talenty

12/11/2019 11:34

Często pamięć o człowieku trwa w jego dziełach, albo w kontynuacji spraw, którymi się pasjonował. Tak jest również w przypadku osoby Mariusza Kazany, Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej.

Ostatni realista

12/11/2019 11:32

Oglądając obrazy Eugeniusza Potapowa, członka Lwowskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych, nie potrzeba żadnych komentarzy krytyków. Jego dzieła są na tyle realistyczne, że są po prostu… piękne.

Ad multos annos!

12/11/2019 11:27

Jubileusz 30-lecia istnienia i działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Obchody Dnia Niepodległości na Cmentarzu Orląt Lwowskich

12/11/2019 04:57

11 listopada we Lwowie oddano hołd walczącym o niepodległość. Na uroczystość przybyli lwowscy Polacy, duchowieństwo, władze konsularne, Polacy z obwodu lwowskiego i z Macierzy.

publicystyka

Jak Polacy Charków budowali. Część LVII

14/11/2019 06:52

Związki Polski i Charkowa w zakresie prawodawstwa

Kościół w Buszczu jak feniks z popiołów

14/11/2019 06:39

Dwa razy do roku, w dniach 15 sierpnia i 8 września odbywają się doroczne pielgrzymki Polaków i Ukraińców do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buszczu koło Brzeżan na Podolu. Skazana na rujnację świątynia została odbudowana dzięki akcji dobroczynnej ks. Stanisława Żaka z USA.

Kazimierz Wierzyński wobec Niepodległości

11/11/2019 06:48

W 50. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego. Rozmowa Anny Gordijewskiej z Mariuszem Olbromskim, literatem i muzealnikiem.

11 listopada 1929 roku, poniedziałek

11/11/2019 05:21

Przez przypadek zauważyłem, że w 1929 roku Święto Niepodległości wypadało w poniedziałek – tak samo jak w tym roku. Przejrzyjmy świąteczne numery Gazety Porannej sprzed 90 laty.

Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości

11/11/2019 04:59

Mimo tego, że ostatnie dni października są w tym roku ciepłe i słoneczne, trudno się w moim sercu doszukać optymizmu.

Wspomnienie lata: Rumunia (i nie tylko) w dwa tygodnie

09/11/2019 17:12

Rumunia jest ze Lwowa niemal na wyciągnięcie ręki.

Zakład Ojców Jezuitów w Chyrowie. Część VIII

09/11/2019 15:53

Szczytna szkoła. Kultura i życie duchowe

Zakony mniej znane. Benedyktynki i teatyni

09/11/2019 15:42

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny „Słowa Polskiego” (1905–1909)

08/11/2019 12:40

„Są ludzie, którzy nie powinni umierać, którzy nie pasują do śmierci, o których trudno myśleć jako o zmarłych. Do takich należał Kornel Makuszyński. Pogodny epikurejczyk, uśmiechnięty, cały w doczesnym szczęściu” – te szczere słowa, wypowiedziane przez rodaka Makuszyńskiego, polskiego pisarza Kazimierza Wierzyńskiego, bardzo precyzyjnie, a także z dużą dozą uczuciowości kreślą wizerunek jednego z najbardziej interesujących polskich twórców kresowych.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej

-a A+

W dniach 4–6 czerwca we Lwowie odbyło się jubileuszowe spotkanie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej (OMI), którzy przed 25 laty, 18 czerwca 1994 r. otrzymali w Obrze święcenia kapłańskie. W spotkaniu uczestniczyli oblaci pracujący w Polsce, Szwecji, Norwegii, Belgii, na Madagaskarze i na Ukrainie.

Srebrni jubilaci odprawili mszę św. w katedrze, spotkali się z ordynariuszem archidiecezji lwowskiej arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, zwiedzili Cmentarz Łyczakowski i starówkę.

Główna uroczystość odbyła się ostatniego dnia pobytu oblatów we Lwowie, w parafii pw. św. Marii Magdaleny, w której pracują ojcowie. Podczas Eucharystii jubilaci dziękowali za 25 lat kapłaństwa, modlili się za zmarłych biskupów, przez ręce których otrzymali święcenia diakonatu i kapłaństwa, za zmarłych wychowawców i rodziców oraz za osoby, które znalazły się na drodze ich kapłaństwa. Po liturgii życzenia oblatom złożyły dzieci oraz delegacje parafian. Do kursu jubilatów należy też proboszcz parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie o. Paweł Tomys.

Na początku Eucharystii o. Marek Rostkowski, duszpasterz parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, przedstawił swoich współbraci. Mszy św. przewodniczył o. Jarosław Wachowski z Katowic.

– Jest to dla nas wielka radość, że możemy tę uroczystość świętować tutaj, we Lwowie, w tej wspólnocie – powiedział o. Marek Rostkowski.

Fot. Maria Basza

O. Andrzej Korda, który obecnie pracuje w Siedlcach, wygłosił homilię. – Dzisiejsze Słowo Boże jest streszczeniem tego wszystkiego, co przeżywamy. Chciałbym rozpocząć od Psalmu 16, w którym śpiewaliśmy: „Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem”. W Psalmie słyszeliśmy słowa: „Pan jest mym dziedzictwem, kielichem i On mój los zabezpiecza”. To jest właśnie przypomnieniem tego, kim jest kapłan – podkreślił kaznodzieja. O. Andrzej przypomniał dzieje narodu wybranego. Gdy wszedł on do ziemi obiecanej, wszyscy otrzymywali ziemię, ale jeden ród izraelski nie otrzymał ziemi. To byli lewici, czyli kapłani. – Ich dziedzictwem, kielichem, losem był Bóg. I to jest dla nas dzisiaj piękne przypomnienie, kim my jesteśmy. Naszym dziedzictwem, naszym kielichem i naszym losem jest Jezus Chrystus, który nas wybrał, który obdarzył nas swoją szczególną miłością. Dzisiaj sobie uświadamiamy, że jesteśmy w rękach Boga. On nieustannie nasz los zabezpiecza – zwracając się do swych współbraci, mówił kapłan.

Swój jubileusz obchodzili ojcowie: Zbigniew Opyd, Waldemar Janecki, Jarosław Wachowski, Wiesław Badan, Piotr Pisarek, Andrzej Korda, Paweł Tomys, Adam Szul, Ryszard Kuczer oraz brat zakonny z tego nowicjatu: Andrzej Rup. Nie mogli przybyć, ale należą do tego kursu ojcowie: Ireneusz Damps, Cezary Prussak i brat Roman Zapadka.

Na świecie jest 3 992 misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, w Polsce – ok. 324 (dane z 2014 roku). Oblaci są obecni w wielu krajach, m.in.: we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grenlandii, Hiszpanii, we Włoszech, Luksemburgu, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji.

Oblaci Maryi Niepokalanej żyjąc dla Boga porzucają wszystko i łączą się z Nim ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania. Ten ostatni ślub jest wyrazem głębokiego przywiązania i całkowitego zaangażowania w posłannictwo zgromadzenia, które streszcza hasło oblatów: Evangelizare pauperibus misit me – Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan. Krzyż oblacki, który zakonnicy noszą na piersi, przypomina im, że Bóg jest miłością i pragnie aby każdy człowiek był zbawiony. Maryja Niepokalana jest dla oblatów wzorem i patronką. Zgromadzenie składa się z ojców i braci zakonnych. Wzorem wspólnoty są dla nich Apostołowie zgromadzeni wokół Chrystusa. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence (Prowansja).

Maria Basza

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.