Procesja Bożego Ciała w Kamieńcu Podolskim

-a A+

Przeniesiona na Ukrainie z czwartku na niedzielę uroczystość Bożego Ciała miała miejsce 3 czerwca w kościele podominikańskim pw. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim (odwód Chmielnicki).

Po mszy św. o godz. 10:00, której przewodniczył proboszcz o. Alojzy Kosobucki, parafianie oraz turyści z Polski, którzy w tym czasie zwiedzali Podole, przeszli w procesji do czterech ołtarzy ustawionych w centralnej części miasta.

Obecnie posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja sprawują ojcowie paulini, którzy opiekują się również miejscową wspólnotą polską. – Nasza parafia jest najmniejszą z parafii kamienieckich. Liczy około tysiąca wiernych, z czego ponad połowa chodzi do katedry albo innych parafii. Wiąże się to z dojazdem do centrum miasta – mówi o. Alojzy.Ojciec paulin opowiedział o historii klasztoru i pracach konserwatorskich.

- Barokowy zespół klasztorny z kościołem pw. św. Mikołaja biskupa z Miry powstał na początku 17 wieku, a przebudowany został w 18 wieku. W czasach sowieckich mieściło się tu archiwum NKWD – opowiada o. Alojzy Kosobucki. – Od 1999 roku zaczęły się pierwsze pracę konserwatorskie. Najpierw trzeba było naprawić dach klasztoru, który spłonął w pożarze 5 lipca 1993 roku. Od tego czasu do 1998 roku kościół był lekko zabezpieczony, ale ściany zostały pozalewane od deszczu. Cały obiekt był zawilgocony. Pierwsze prace mogły rozpocząć się dopiero po położeniu dachu i początkach osuszenia wszystkich murów.

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej prowadzą prace konserwatorskie w nawie głównej oraz dwóch kaplicach bocznych. Prace są prowadzone dzięki środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

- Od kilku lat to wsparcie zaczęło być widoczne. Bez tego wsparcia nie byłaby możliwa renowacja kaplicy św. Dominika. W tym roku chcemy odtworzyć stary ołtarz. Marzymy też o odtworzeniu dawnego tronu nad tabernakulum – podsumował o. Alojzy Kosobucki.

Eugeniusz Sało

Fot. Karina Wysoczańska

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.