650-lecie parafii w Sądowej Wiszni

-a A+

- Cieszę się bardzo, że w tak rzadko spotykany jubileusz 650-lecia utworzenia parafii, a także w święto patronalne Matki Bożej Wspomożenia Wiernych mogę dokonać intronizacji w tym kościele relikwii św. Jana Pawła II, który tak bardzo związany jest z tą ziemią – powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki 24 maja podczas uroczystości w Sądowej Wiszni koło Mościsk.

Proboszcz parafii franciszkanin o. Berard Zadojko wspomniał, że w lipcu 1939 roku, przed wybuchem II wojny światowej, w położonej między Sądową Wisznią a Jaworowem wsi Ożomla student Uniwersytetu Jagellońskiego Karol Wojtyła odbywał ćwiczenia wojskowe w ramach obozu Legii Akademickiej i pomagał w budowie szkoły w tej pobliskiej wsi. Teraz wrócił w swoich relikwiach.

Arcybiskup Mokrzycki w swojej homilii podkreślił, że w 1991 papież Jan Paweł II odnowił struktury Kościoła łacińskiego na Ukrainie. – Wspominając słowa Jana Pawła II, pamiętajmy, że święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, lecz naśladowali – zaznaczył lwowski metropolita. – Naśladujmy więc św. Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć, na czym polega kroczenie do świętości. Niech teraz ta bliskość i nas zachęca do świętego życia – wezwał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Obchody 650-lecia parafii łacińskiej w Sądowej Wiszni zgromadziły duchowieństwo i wiernych z okolicznych parafii, franciszkanów z Ukrainy i z Polski. Przybyli też grekokatolicy i prawosławni oraz władze lokalne.

Uroczystość kościelną uświetnił swoim śpiewem Chór „Lilia” pod batutą Haliny Wójcickiej.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.