12/02/2019 22:50

Szczególna setka

100 – jest liczbą symboliczną. Po upływie stu dni ocenia się działalność nowego rządu, premiera, prezydenta. Ale również jako zakończenie pewnego okresu ta cyfra ma znaczenie szczególne, zwłaszcza gdy chodzi o ukończenie szkoły. Pozostało trzy miesiące na poprawienie ocen, uzupełnienie wiadomości i… ostatnie chwile obcowania z kolegami, z którymi przeżyło się większą część swego życia – 11 lat.

05/02/2019 01:19

Wspólne kolędowanie lwowskiej młodzieży

Tegoroczny okres bożonarodzeniowy zakończył się 2 lutego spotkaniem kolędniczym „Z kolędą ku przyjaźni” w domu parafialnym przy kościele św. Antoniego we Lwowie. Nietradycyjne spotkanie opłatkowe, organizowane przez Lwowski Klub „Strefa Młodzieży”, zgromadziło około 50 osób, w większości studentów polskiego pochodzenia i młodzież działającą przy parafii.

29/01/2019 23:50

Wyjazd w Bieszczady dla wolontariuszy Konsulatu RP we Lwowie

W dniach 25-27 stycznia br., Konsulat Generalny RP we Lwowie zorganizował dla wolontariuszy ze Lwowa oraz Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) tradycyjny wspólny wyjazd do polskich Bieszczadów. Jest to podziękowanie za aktywny udział i współprace w realizacji różnorodnych projektów polskiej placówki dyplomatycznej m. in. Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich, Festiwalu Partnerstwa, Polskiej Wiosny Teatralnej, a zarazem integracja środowiska młodych Polaków.

23/01/2019 13:14

Spotkanie opłatkowe TKPZL

Okres świąteczny przeminął i rozpoczęły się spotkania opłatkowe w poszczególnych towarzystwach. Rozpoczęło je spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, które miało miejsce 29 grudnia w sali kawiarni Lwowskiej Akademii Medycznej.

23/01/2019 13:11

Święto w przedszkolu

Dopiero grupę przedszkolną „Mikrusy” w przedszkolu nr 48 przy ul. Metrologicznej 48 odwiedził święty Mikołaj, a tu już okazja do następnej zabawy – świątecznej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.