„Bo wakacji nadszedł czas…”

-a A+

Pożegnanie klasy 4-W Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia nr 3 w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

22 maja 2019 r. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego gościło podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniów klasy 4-W, ich nauczycieli i dyrekcję oraz rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość jakże ważna dla wszystkich ze względu na fakt przejścia dzieci na II stopień edukacji.

Jak to zwykle bywa na takich imprezach, w klasie tzw. polskiej, wiersze i piosenki o tematyce wakacyjnej zabrzmiały właśnie po polsku, a zaprezentowane tańce porwały na parkiet nawet nauczycieli.

„My, uczniowie Iwanofrankiwskiej Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia nr 3, ślubujemy ci, szkoło, strzec wiernie twego honoru. A dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię” – słowa te zostały przez 10-latków wypowiedziane z wielką powagą. Złożone ślubowanie stanie się dla nich ważnym w życiu aktem, zobowiązującym do bycia w przyszłości godnymi przedstawicielami uczniowskiej społeczności szkoły.

Wręczenie pamiątkowych podziękowań dla wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły i CKPiDE oraz rodziców za wsparcie oraz medali „absolwentów” dla czwartoklasistów uświetniły wydarzenie.

Po części oficjalnej uczniowie zaproszeni zostali do wakacyjnej dyskoteki i „słodkiego stołu”.

Scenariusz wydarzenia przygotowała wychowawczyni klasy 4-W Renata Klęczańska, a o poczęstunek oraz piękne, imienne podziękowania zadbali rodzice uczniów.

Życzymy młodym absolwentom udanych wakacji i sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

Renata Klęczańska
nauczycielka skierowana przez ORPEG

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.