Spotkanie wielkanocne w Konsulacie RP we Lwowie

-a A+

W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyło się spotkanie wielkanocne dla pracowników konsulatu, przedstawicieli środowiska polskiego, duchowieństwa oraz polskich lwowskich mediów.

Przybyłych gości powitał konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, który złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

– W imieniu moim i całego zespołu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie składam najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego. Moim kochanym koleżankom i kolegom również życzę wszystkiego co najlepsze, ciesząc się, że los dał mi z wami pracować. To naprawdę wielki dar mieć takich pracowników i przyjaciół, jak ci, którzy są zgromadzeni w tej sali – powiedział szef polskiej placówki dyplomatycznej.

Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski poświęcił stół z daniami wielkanocnymi oraz złożył życzenia.

– Pragnę życzyć, by Chrystus Zmartwychwstały napełniał was odwagą, a także pokojem, radością i nadzieją na lepsze jutro – powiedział abp Mieczysław Mokrzycki.

Zebrani podzielili się jajkiem i złożyli sobie życzenia.

Eugeniusz Sało

Fot. Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.