Słoneczniki

Słoneczniki

Kołyszą się na wietrze

Natchnione nostalgią wieczoru
Pełne poezji koloru żółtego
Ludzkiego ziemi tworu
Z dumnie podniesionymi głowami
Wpatrzone w pola zielone
Wielbią obraz malarza
Dla Boga zostały stworzone

Janusz Śmigielski

Tomik „To wszystko, co mam…”

X