Kultura polskiego pogranicza

Kultura polskiego pogranicza

Sesja naukowa „Kultura polskiego pogranicza” odbyła się 26-28 października 2011 r. w Szkole Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Dla nauczycieli klas początkowych szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie przeprowadzono również seminarium pt.: „Innowacyjne metody nauczania języka polskiego w klasach początkowych” oraz szkolenia.

 

Konferencja została zorganizowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Instytut Innowacyjnych Technologii Oświaty w Kijowie oraz Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 nauczycieli ze Lwowa, Żytomierza, Chersonu, Łucka, Mościsk, Gródka, Strzelczysk, Charkowa, Sambora, Równego, Chmielnicka i in. Na uroczystym otwarciu konferencji obecni byli: konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, metodyk Lwowskiego Obwodowego Instytutu Oświaty Podyplomowej Ludmiła Kowaliowa, dyrektor Centrum Metodycznego w Drohobyczu Adam Chłopek, metodyk Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie Małgorzata Małyska, dyrektor Szkoły Średniej nr 24 Łucja Kowalska oraz wicedyrektor d/s nauczania Szkoły Średniej nr 24 Anna Mielnik.

Nauczycielki szkoły Tatiana Bagajewa, Helena Galwicka, Danuta Morawska, Weronika Apriłaszwili i Natalia Dutkiewicz zaprosiły uczestników sesji na otwarte lekcje. Uczniowie starszych klas pod kierownictwem pani Wiolety Ilczuk przedstawili montaż słowno-muzyczny o życiu i twórczości patronki szkoły Marii Konopnickiej.

W ramach konferencji odbyło się spotkanie dyrektorów polskich szkół na Ukrainie, którzy omawiali zagadnienia dotyczące rozwoju polskiej oświaty w obwodzie lwowskim. W spotkaniu uczestniczyli: konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, dyrektor Centrum Metodycznego w Drohobyczu Adam Chłopek, dyrektor Szkoły Średniej nr 24 Łucja Kowalska, dyrektor Szkoły Średniej nr 10 Marta Markunina, dyrektor Szkoły Średniej nr 3 w Mościskach Teresa Teterycz oraz dyrektor Szkoły Średniej w Strzelczyskach Alicja Bałuch.

Pani Małgorzata Małyska, metodyk Polonijnego Centrum Nauczycieli ORPEG przeprowadziła niezapomniane warsztaty dla nauczycieli klas początkowych, zapoznała ich z nowymi metodami nauczania przez ruch, muzykę, śpiew, taniec. Mówiła też o przewagach nauczania poprzez zabawę, jako ważnej formy pracy, która pomaga uczniom w przyswajaniu języka. Lekcje stają się bardziej dynamiczne, ciekawe, zachęcające uczniów do pracy. Dobra zabawa i nauka w jednym, pozwalają nauczycielowi wprowadzić urozmaicone interakcje, w których uczniowie jednocześnie pracują w parach, grupach, rywalizują i współpracują ze sobą. W ramach spotkania, nauczycielka Szkoły Średniej nr 10 we Lwowie Regina Lebiedź przeprowadziła prezentację nowego programu nauczania języka polskiego w klasach początkowych, który będzie obowiązywał od września 2012 r.

Po sesji naukowej, dla jej uczestników zorganizowano wycieczkę turystyczną po Lwowie. Na pożegnalnym spotkaniu, pełni wrażeń nauczyciele, z ogromnym zainteresowaniem omawiali wyniki obrad, plany pracy na przyszły rok szkolny. Rozmawiali też o tym, jak ważna jest jedność we wspólnej pracy krzewienia, pielęgnowania i dbania o kulturę polskiego słowa.

 

Weronika Apriłaszwili

(list do Redakcji)

 

Tekst ukazał się w nr 22 (146), 29 listopada – 15 grudnia, 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X