Lwowskie reminiscencje

-a A+
Widok na Katedrę (Fot. Maria Basza)

W pięknej krasie, od stuleci,
rzeźbą wykuty w kamieniu
dotyka obłoków.

Wieże świątyń w stylowym tańcu
biegną do nieba,
zapraszają niemym błaganiem
na medytację.
Katedra łacińska z kaplicą Boimów
przywołuje nadzieję
w pełnym wymiarze.

Ulica zalewa światłem
pośpiechu,
mnoży strojne zjawiska
z anonimowym statusem
przechodnia.

Wietrzny goniec niesie zgiełk
z milionów głosów utworzony.
Rzeka chowa się pod morgami
zabudowań…

Miasto w melanżowej odsłonie
zaprasza na ucztę duchową
z bogatą historią
w tle.

Henryka Dederko, Czułczyce (Polska)
Tekst ukazał się w nr 19 (143) 14 – 27 października, 2011

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.