Sakra biskupia w Odessie

Sakra biskupia w Odessie

5 stycznia w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie sakrę biskupią otrzymał o. Jacek Pyl ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI). Pyl został mianowany biskupem pomocniczym diecezji odessko-symferopolskiej.

Liturgii przewodniczył biskup odessko-symferopolski Bronisław Bernacki, który był głównym konsekratorem. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Thomas E. Gullikson i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

 

Biskup pomocniczy kijowsko-żytomierski Stanisław Szyrokoradiuk, administrator diecezji łuckiej w swojej homilii zwrócił uwagę na ducha misyjnego biskupa Jacka Pyla: „Jesteśmy przekonani, że będziesz wrażliwym pasterzem, będziesz głosić prawdziwą Ewangelię, a nie ma wątpliwości w twojej wierności Ojcu Świętemu. Ufamy, że będziesz bronić wiary katolickiej i dobrych obyczajów na naszych ziemiach, zroszonych krwią świętych pasterzy i męczenników”.

O. Jacek Pyl dziękował Bogu za dar biskupstwa, Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za zaufanie, dziękował też rodzicom, współbraciom oblatom oraz wszystkim obecnym na uroczystości. Na święcenia przybyli biskupi Kościoła łacińskiego na Ukrainie, biskup kiszyniowski Anton Coşa z Mołdawii, dwóch biskupów ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Obecna była liczna grupa oblatów z Ukrainy i Polski, duchowieństwo i wierni z parafii, gdzie pełnił posługę bp Jacek Pyl.

Jacek Pyl urodził się 17 sierpnia 1962 roku w Podłężu koło Garwolina w Polsce. W 1977 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1981 roku rozpoczął nowicjat, a 8 września złożył pierwsze śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1988 roku. W latach 1988-1990 był submagistrem nowicjatu na Świętym Krzyżu. Od 1990 roku pracuje na Ukrainie. W latach 1997-2003 przez trzy kolejne kadencje był przełożonym Delegacji Misjonarzy Oblatów na Ukrainie. Ostatnio był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Tywrowie, na wschodnim Podolu, w diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Mottem biskupa Jacka Pyla są słowa: „Pauperes evangelisantur” (ewangelizować ubogich), a w herbie znajdzie się wizerunek Matki Bożej od Straży z bazyliki w Marsylii.

Konstanty Czawaga

Tekst ukazał się w nr 1 (173) 18–28 stycznia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X