Są pieniądze na Białego Słonia!

Są pieniądze na Białego Słonia!

Ministerstwo Kultury RP wydzieli 70 tys. dolarów na renowację obserwatorium astronomicznego i schroniska na górze Pop Iwan w Karpatach. Są to pieniądze w ramach programu ratowania wspólnej spuścizny naukowo-kulturowej. To wspólny projekt Uniwersytetów Warszawskiego i Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku. Ta ostatnia uczelnia wydzieli 25% potrzebnej sumy.

Jak zaznaczył rektor iwano-frankowskiej uczelni prof. Igor Cependa, pieniądze zostaną zużyte na konserwację budynku byłego obserwatorium: pokrycie dachu, zabezpieczenie wejść i otworów okiennych co stworzy warunki do osuszenia konstrukcji. Prace rozpoczną się w lipcu i potrwają trzy miesiące. Na rozciągnięcie operacji w czasie nie pozwalają panujące tam warunki klimatyczne.

 

Igor Cependa powiedział, że Międzyparlamentarna grupa Polski i Ukrainy podjęła decyzję o przeprowadzeniu konferencji w kwestiach ekonomiki, ekologii i zadań humanitarnych w Jaremczy w dniach 6-8 lipca br.

 

Omawiane też będą dwa wspólne projekty, dotyczące regionu karpackiego – odnowienie obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie oraz stworzenie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie.

 

Marcin Romer

 

Zobacz także :

 

http://kuriergalicyjski.com/index.php/polacyukr/227-kto-szybko-daje-dwa-razy-daje

 

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/iirp/231-biay-so-w-czarnohorze

 

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/iirp/228-otwarcie-obserwatorium-na-popie-iwanie

 

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/iirp/230-biaego-sonia-dzie-ostatni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X