Rzeszów o Ukrainie (Fot. Dariusz Materniak)

Rzeszów o Ukrainie

W dniu 16 maja 2014r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyła się debata zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie pomiędzy kandydatami do Parlamentu Europejskiego startującymi z pierwszych miejsc list wyborczych z województwa podkarpackiego.

Udział w debacie wzięli reprezentanci partii politycznych: Elżbieta Łukacijewska (Platforma Obywatelska), Józefa Hrynkiewicz (Prawa i Sprawiedliwość), Maria Kurowska (Solidarna Polska), Tomasz Kloc (Polska Razem), Tomasz Kamiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy), Mariusz Sidor (Twój Ruch) oraz Marcin Siembida (Ruch Narodowy).

Wobec faktu, iż województwo podkarpackie leży przy wschodniej granicy Polski i graniczy z Ukrainą, jedna z części debaty była poświęcona kwestiom związanym z aktualną sytuacją i problemami Ukrainy wynikającymi z wydarzeń, jakie miały miejsce na Euromajdanie oraz z rosyjskiej aneksji Krymu i jej konsekwencji. Uczestniczący w debacie politycy zgodzili się co do faktu, iż Ukraina jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w polityce zagranicznej, a także odgrywa szczególną rolę dla województwa podkarpackiego ze względu na rosnące z każdym rokiem obroty handlowe oraz rozwój współpracy transgranicznej w sferze społecznej, naukowej, turystycznej oraz w wielu innych obszarach. Nie budził także większych wątpliwości fakt, że Polska powinna niezmiennie wspierać dążenia Ukrainy do nawiązania bliższych relacji z Unią Europejską, jednak to sami Ukraińcy powinni zdecydować jak będzie przebiegać dalsza integracja ich kraju ze strukturami europejskimi.

Wystąpienia uczestników debaty reprezentujących Ruch Narodowy i Sojusz Lewicy Demokratycznej, wyrażające obawy związane z prognozowanym przez niektóre media wzrostem tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie i wyrażające związany z tym niepokój o losy Polaków zamieszkujących na Ukrainie wskazują, że kwestie interpretacji wydarzeń historycznych nadal budzą emocje, podgrzewane dodatkowo przez nie do końca rzetelny przekaz informacyjny niektórych mediów, dotyczący aktualnych wydarzeń na Ukrainie. Wyraźnie wskazuje to na potrzebę kontynuowania dyskusji na te „trudne” tematy, a przede wszystkim – wymaga dbałości o rzetelne informowanie polskiego społeczeństwa o wydarzeniach, jakie mają miejsce na Ukrainie.

(Fot. Dariusz Materniak) Tego samego dnia, o godzinie 14.00, również w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie miała miejsce dyskusja poświęcona kwestiom relacji polsko-ukraińskich po Euromajdanie, w której udział wzięli: dr Switłana Romanko i dr Jewgenija Toniewycz reprezentujące Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku, dr Adam Lelonek (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej), Daniel Szeligowski (RODM w Rzeszowie) oraz Dariusz Materniak (Portal Polsko-Ukraiński www.polukr.net). Na debacie była obecna także duża grupa studentów z Ukrainy (WSIiZ jest uczelnią, gdzie studiuje najwięcej studentów z Ukrainy wśród wszystkich polskich szkół wyższych). Dyskusja dotyczyła aktualnych wydarzeń w relacjach dwustronnych, w tym związanych z Euromajdanem, jego konsekwencjami dla kondycji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, zbliżających się wyborów prezydenckich i ich znaczenia dla dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie, w tym także dla relacji z Polską, Unią Europejską i Rosją.

Wydaje się, że wydarzenia i przemiany jakie miały i nadal mają miejsce na Ukrainie będą miały pozytywny wpływ na relacje polsko-ukraińskie, przede wszystkim w obszarach przygranicznych, a do takich należy województwo podkarpackie, które powinno stać się liderem jeśli chodzi o inicjowania współpracy z Ukrainą we wszystkich możliwych aspektach. Z kolei liberalizacja ruchu wizowego będzie sprzyjać intensyfikacji i tak już całkiem nieźle rozwiniętych kontaktów dwustronnych i organizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Dariusz Materniak
Tekst ukazał się w nr 10 za 31 maja – 16 czerwca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X