Ruszyła poradnia prawna dla Polaków

Ruszyła poradnia prawna dla Polaków

Poradnia prawna założona przez organizację „Orzeł Biały” ze Lwowa jest otwarta dla Polaków, również za pośrednictwem gazety Kurier Galicyjski. O poradni i zakresie pomocy prawnej udzielanej petentom opowiada kasztelan Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie i przewodniczący działu prawnego organizacji. Z Igorem Tymczyszynym- Kaliczyńskim, pułkownikiem milicji w stanie spoczynku, rozmawia Konstanty Czawaga.

Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom, co spowodowało założenie działu prawnego?
Pomysł zrodził się z potrzeby chwili. Polacy ze Lwowa nie mają możliwości otrzymania konsultacji prawnej w języku ojczystym. Tym bardziej konsultacji darmowej, co jest dość istotne i ważne. Dlatego walne zebranie naszego towarzystwa jednogłośnie podjęło decyzję o założeniu działu prawnego, zadaniem którego jest udzielaniem porad prawnych nie tylko członkom naszego towarzystwa, ale również ochrona interesów Polaków w Galicji i całej Ukrainie. Mamy doświadczonych prawników z wieloletnim stażem. Na przykład – Jan Mysłowski jest doktorem prawa.

Czy ludzie są zorientowani w przepisach prawnych? Z jakimi sprawami do was się zwracają?
Przede wszystkim, członkowie naszego Towarzystwa są zainteresowani w pomocy prawnej przy uzyskaniu Karty Polaka. Interesuje ich jakie dokumenty należy podać do Konsulatu. Gdzie można je uzyskać i do kogo się zwracać. Pomagamy im. Ja sam przeszedłem tę drogę i orientuję się gdzie, jak i czego szukać. W jaki sposób uzyskać decyzję sądową, gdy brakuje jakichś dokumentów. Jak swoje polskie pochodzenie można prawnie potwierdzić decyzją sądową. Jeżeli ktoś z jakichś przyczyn utracił dokumenty, to może je odnaleźć w księgach metrykalnych parafii. Informacje te ciągną się od chrztu, przez ślub i śmierć przodków. Takie księgi są częściowo zdeponowane w archiwach Urzędów Stanu Cywilnego (ЗАГС) Lwowa i województwa. Wiele z tych ksiąg zostało wywiezionych po wojnie do Polski. Niekiedy tam łatwiej jest znaleźć potrzebne dane.

Czasami zwracają się do USC osoby starsze, żeby ustalić zapisy z tej czy innej wioski. Po pewnym czasie otrzymują odpowiedź, że niczego nie znaleziono. Sam dostałem taką odpowiedź. Jednak postawiłem na swoim i z przedstawicielem wydziału prawnego udało mi się znaleźć interesujący mnie zapis w księgach, przechowywanych w USC. Zdarza się, że zwykła nieuwaga urzędnika może pozbawić kogoś prawa potwierdzenia swego polskiego pochodzenia i otrzymania odpowiednich dokumentów potrzebnych do uzyskania Karty Polaka. Gwarantujemy pomoc przy poszukiwaniu potrzebnych informacji.

Wyjaśniamy też w jaki sposób można otrzymać tę czy inną wizę, jeżeli ktoś stara się o nią po raz pierwszy. Chodzi o to, żeby nikt nie korzystał z usług wątpliwych pośredników. Za wypełnienie ankiety po polsku, ubezpieczenie na trzy miesiące i zaproszenie z Polski biorą po 900-1000 hrywien. Absolutnie za nic i bez gwarancji, że zaproszenie nie jest fikcyjne.

Zwracają się do nas prawie jak do adwokatów ludzie z problemami w kwestiach majątkowych. Pomagamy złożyć odpowiednie podanie. Za niektóre trzeba płacić nawet do tysiąca hrywien. My załatwiamy formalności za darmo. Jeżeli ktoś jest chory, nie może się poruszać, to możemy przyjechać nawet do domu. Pomagamy też w składaniu podań do władz samorządowych i innych instytucji. Czemu mielibyśmy nie pomagać?

Ostatnio wiele zmian zostało wniesionych do ustawodawstwa Ukrainy. Dotyczą one prywatyzacji własności państwowej, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, naliczania emerytury. Ludzi interesują zmiany ustawodawstwa o weteranach wojskowych. Zdarza się, że zmiany w kodeksie podatkowym następują codziennie, co zmusza do prawników do nieustannego studiowania przepisów. Co tu mówić o zwykłych ludziach. Nie wszyscy obeznani są z pojęciem własności intelektualnej. Obecnie na przykład, nie można korzystać z niektórych stron internetowych. Wynikają różne problemy: kwestie mieszkaniowe, rejestracja samochodów, spadki. Pomagamy młodzieży wyjechać na studia do Polski. Staramy się, żeby ludzi nie oszukiwano w skorumpowanych strukturach ukraińskiej milicji. Można zgłaszać się do naszego biura pod adresem: Lwów, ul. Salomei Kruszelnickiej 19-A.

Nie możecie bronić ludzi w sądzie jako adwokaci, bo nikt z członków poradni prawnej nie należy do Kolegium Adwokatów.
Tak, to prawda, sama licencja jest bardzo droga. Należy wstąpić do Państwowego Kolegium Adwokatów lub wykupić prawo na prywatna praktykę adwokacką, mieć swoje biuro. Dla mnie jest wystarczające, że jestem pełnomocnikiem osoby, która upoważniła mnie do przedstawiania jej interesów w sądzie. Oczywiście jeżeli jest to sprawa cywilna, a nie karna. Mając prawnicze wykształcenie i doświadczenie można pomóc potrzebującej osobie. Nawet jeśli zwróci się do nas obywatel Polski czy innego państwa, który nie może przyjechać na rozprawę lub jeśli momencie rozprawy zachorował. Miałem już taki wypadek. Zwróciła się do mnie osoba z Czech i reprezentowałem ją w sichowskim sądzie rejonowym.

Początki działalności Poradni Prawnej są obiecujące. Otrzymujemy satysfakcję z tego, że możemy komuś pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X