Ruszyła rekrutacja osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce

Ruszyła rekrutacja osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce

Dokumenty przyjmowane będą w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie przy ul. I. Franki 108 w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2014 roku.

Prosimy o zapisanie się telefonicznie na złożenie kompletu dokumentów (numer kontaktowy /032/295 79 51 – p. Barbara Pacan) bądź mailowo (e-mail: wwpu.lwow@msz.gov.pl z dopiskiem w tytule „Dokumenty na studia w Polsce”).

W załączeniu podajemy informację dotyczącą Zasad, trybu i zakresu rekrutacji osób pochodzenia polskiego (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo – Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2014/2015.

 

Bliższe informacje na stronie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X