26/06/2020 11:26

Z partnerami z Polski do sukcesu i nowych osiągnięć

Jednocześnie trzy zakłady kultury i oświaty w Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) obchodzą swoje jubileusze 80-lecia: Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Wojewódzka Biblioteka Naukowa im. Iwana Franki i Wojewódzkie Muzeum Krajoznawcze. Każda z tych instytucji ma nawiązaną wieloletnią i bardzo owocną współpracę z partnerami w Polsce. O tym właśnie będzie mowa z kierownikami tych placówek.

24/06/2020 11:07

Przywołaliśmy pierwotny sens słowa „solidarność”

Pokazujemy z jednej strony ludzki odruch solidarności, z drugiej – że pomimo wszystkich trudności w relacjach polsko-ukraińskich dalej jesteśmy twardym sojusznikiem Ukrainy. W każdej sprawie, nie tylko wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę, ale też w trudnych chwilach pandemii, która przecież spadła na obydwa narody, w równym stopniu.

23/06/2020 14:30

Naczelny historyk miasta

W 1887 roku skromny nauczyciel miejscowego gimnazjum Alojzy Szarłowski napisał książkę o historii Stanisławowa. Minęło wiele czasu, a jego dzieło do dziś jest czytane z zainteresowaniem.

17/06/2020 10:17

Kwarantanna domowa w Warszawie

Spędziłem trzy i pół miesiąca we Lwowie, a tymczasem w Polsce narastały zaległości. Nigdy jeszcze nie byłem tak długo na Ukrainie bez odwiedzin w Warszawie. Przyszedł czas, by w końcu wybrać się do domu. W okresie, gdy nie jest łatwo znaleźć transport ze Lwowa do Warszawy, znalazł się kolega, który właśnie miał odbyć tę trasę samochodem.

17/06/2020 09:40

Polska pomoc dla Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej pomaga szpitalom ukraińskim w czasie pandemii koronawirusa

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.