22/05/2019 09:56

Ulewa stulecia we Lwowie. Część II

Niezwykłe wydarzenia klimatyczne we Lwowie długo były pamiętane, zaś prasa lwowska podawała dokładne relacje i szczegóły. Takie były na przykład relacje o gwałtownej ulewie 16 czerwca 1905 roku, którą od razu nazwano ulewą stulecia.

05/05/2019 10:08

Ulewa stulecia we Lwowie. Część I

Kurier Galicyjski już pisał o zimie stulecia we Lwowie (nr 2 z 31 stycznia – 14 lutego 2019 roku). Tak ostre zmiany pogody, gwałtowne ataki żywiołów w sumie nie są charakterystyczne dla klimatu lwowskiego, zazwyczaj łagodnego i umiarkowanego tak w zimie, jak i latem. Niezwykłe wydarzenia klimatyczne we Lwowie długo były pamiętane, zaś prasa lwowska podawała dokładne relacje i szczegóły. Takie były na przykład relacje o gwałtownej ulewie 16 czerwca 1905 roku, którą od razu nazwano ulewą stulecia.

02/05/2019 09:59

Fałszywa symetria

Historyczne losy Polaków i Ukraińców są ze sobą mocno powiązane. Oba narody musiały znosić obce panowanie, rządy bolszewików i okupację niemiecką i musiały walczyć o swoją wolność. W związku z tym wśród historyków ukraińskich panuje od pewnego czasu tendencja do porównywania historii walki wyzwoleńczej obu narodów w celu ukazania wspólnych cech i podobieństw w metodach walki z przeciwnikiem.

02/05/2019 08:27

Stanisławów źródłem młodości

Rozmowa Jarosława Krasnodębskiego z Adamem Jerzym Chowańcem, wieloletnim wicedyrektorem Domu Książki w Krakowie, synem przedwojennego prezydenta Stanisławowa.

30/04/2019 15:21

Wiosna 1944

W latach 1942-43 we Lwowie Niemcy czuli się w roli gospodarzy: front był daleko, w mieście działały kina, restauracje, sklepy.

28/04/2019 13:10

Polacy w Lipawie i Padwie – świadectwo naszych dziejów

Instytut POLONIKA oddaje w ręce czytelników dwie niezwykłe publikacje przybliżające historie często zupełnie nieznane, a bardzo ważne z punktu widzenia polskiej historii i kultury. „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” oraz „Metryka nacji polskiej w Padwie 1592–1745” są świadectwem wspólnego dziedzictwa polsko-łotewskiego i polsko-włoskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.