08/02/2020 23:18

Pomimo braku nowych ukraińskich władz

Z ukraińskim historykiem, profesorem Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki Bogdanem Hud'iem rozmawiał Konstanty Czawaga. Rozmowa miała miejsce podczas XIII Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w dniach 4-5 lutego w Jasionce koło Rzeszowa.

07/02/2020 23:45

Polsko-ukraińskie partnerstwo nie ma alternatywy

Z Jewhenem Mahdą, ukraińskim politologiem, dyrektorem Centrum Stosunków Społecznych w Kijowie, rozmawiali Konstanty Czawaga i Eugeniusz Sało. Rozmowa miała miejsce podczas XIII Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w dniach 4-5 lutego w Jasionce koło Rzeszowa.

07/02/2020 12:00

Bohaterowie Stanisławowa

W historii naszego miasta było wiele dostojnych postaci. Ktoś wsławił się jako artysta, ktoś – jako polityk, inny znów zdobył sławę dobrego gospodarza.

03/02/2020 15:57

Gdy zabraknie szacunku, gdy zabraknie pamięci

23 stycznia oczy wielu Polaków zwrócone były na Jerozolimę, gdzie podczas Światowego Forum Holocaustu przemawiać miał Władimir Putin. Gdyby zainteresowanych tym wystąpieniem zapytać, kto jeszcze miał zabrać głos w Yad Vashem, najprawdopodobniej niejedna osoba nie potrafiłaby odpowiedzieć.

03/02/2020 15:40

Wrocławskie Studia Wschodnie

Roczniki „Wrocławskich Studiów Wschodnich” przez wiele lat naświetlają jakże często trudne relacje polskie z sąsiadami spoza granicy wschodniej.

31/01/2020 13:02

Zdumienie pełne dobrych myśli

Tom Powroty do Krzemieńca tworzą piękne wiersze, w których poeta niczym jubiler ubiera słowa w kunsztowne figury i obrazy.

31/01/2020 11:17

Wódka w bibliotece

Zaczęło się pod koniec zeszłego roku, chyba jesienią, a jesień była długa i słoneczna tego roku.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.